Groslijst mondelinge vragenuur en Regeling van Werkzaamheden d.d. 12.02.2019

Toelichting EPPA:

De Tweede Kamer heeft de groslijst van mondelinge vragen gepubliceerd. Hierop staan alle door Tweede Kamerleden aangemelde vragen voor het mondelinge vragenuur van 14.00 uur vanmiddag. De voorzitter van de Tweede Kamer maakt rond 13.00 uur bekend welke vragen uiteindelijk zijn toegelaten tot het vragenuur. Meestel worden er ongeveer vier vragen toegelaten. Zodra dit bekend is, ontvangt u een update van dit bericht. Daarnaast zijn er ook aanmeldingen voor de Regeling van Werkzaamheden. Hier kunnen Kamerleden een debat aanvragen. De Regeling van Werkzaamheden begint vanmiddag direct na de stemmingen (rond 16.00 uur).


Uitgelicht:

O.a.:

MONDELINGE VRAGEN
– het lid WESTERVELD (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de oplopende wachtlijsten in de kinderopvang (Nos.nl, 8 februari 2019)

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN
– het lid KWINT (SP) debat met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Wachttijden in kinderopvang lopen flink op’ (Nos.nl, 8 februari 2019)


MONDELINGE VRAGEN

– Dinsdag 12 februari 2019 –

– het lid ALKAYA (SP) aan de minister van Financiën over het bericht dat ook Rabobank een boete kreeg voor slechte controle op witwassen (Volkskrant.nl, 12 februari 2019)

– het lid VAN DEN BERG (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Besluit Duitse concurrentiewaakhond tegen Facebook is baanbrekend’ (Nos.nl, 10 februari 2019)

– het lid DEN BOER (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid, over het bericht ‘Doodgeschoten man zocht politiekogels op’ (Volkskrant, 7 februari 2019)

– het lid BOSMAN (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de overheidsfinanciën op Aruba (Curacaonieuws.nl, 11 februari 2019)

– het lid BROMET (GroenLinks) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Veel meer overtredingen voor gebruik bestrijdingsmiddelen’ (Nporadio1.nl, 10 februari 2019)

– het lid BUITENWEG (GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Dagelijks vijf verkrachtingen gemeld bij politie’ (Rtlnieuws.nl, 8 februari 2019)

– het lid VAN DAM (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht Oud-terreurbestrijder Schoof oefende grote druk uit op MH17-onderzoek’ (Rtlnieuws.nl, 8 februari 2019)

– het lid DIERTENS (D66) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Ook Curaçao in crisis door Venezuela’ (Nrc.nl, 8 februari 2019)

– het lid JASPER VAN DIJK (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de overheid te hard optreedt bij schulden (Nos.nl, 9 februari 2019)

– het lid VAN EIJS (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de Florida Keys zonnebrandcrèmes verbied met ‘schadelijke’ Oxybenzone (Nytimes.com, 7 februari 2019)

– het lid DE GROOT (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Topvrouw waterschap Hollandse Delta neemt ontslag, niet eens met koers bestuur’ (Ad.nl, 7 februari 2019)

– het lid VAN HELVERT (CDA) aan de minister van Defensie, bij afwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken, over het bericht dat de minderjarige Nederlandse jongen Charly T. zonder eerlijk proces langer wordt vastgehouden door Spanje (Nu.nl, 8 februari 2019)

– het lid HIJINK (SP) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht dat aankomsttijden bij ambulancespoedritten in Lelystad na het sluiten van de spoedeisende hulp en klinische verloskunde zijn opgelopen tot 51 minuten (Position paper Lelystad 8 februari 2019)

– het lid KARABULUT (SP) aan de minister van Defensie over het bericht ‘Defensie stuurt militairen onvoorbereid op pad met gevaarlijke stoffen’ (Volkskrant.nl, 8 februari 2019)

– het lid KERSTENS (PvdA) aan de staatssecretaris van Defensie over het bericht ‘Tilburg vergoedt guller dan Defensie’ (Trouw, 7 februari 2019)

– het lid KOERHUIS (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij afwezigheid van de minister, over het bericht ‘Experts buigen zich over scheur in vloer stadhuis Apeldoorn, parkeergarage deels gestut’ (Destentor.nl, 7 februari 2019)

– het lid KOPS (PVV) aan de staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Tegenvaller renovatie Binnenhof: rekening valt tientallen miljoenen duurder uit’ (Ad.nl, 12 februari 2019)

– het lid KUIKEN (PvdA) aan de staatssecretaris van Defensie over het bericht ‘Vliegeropleiding luchtmacht dicht door te weinig instructeurs’ (Ad.nl, 7 februari 2019)

– het lid KWINT (SP) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘RTL 4 plaatste nepleerlingen op school voor documentaireserie’ (Volkskrant.nl, 7 februari 2019)

– het lid LAÇIN (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘CBR straft eerlijkheid depressiepatiënten niet af’ (Trouw.nl, 2 februari 2019)

– het lid DE LANGE (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Plan Blokhuis is niet uitvoerbaar’ (Trouw, 8 februari 2019)

– het lid VAN DER LEE (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de aanpak van misstanden in de verkoop van contracten met energiebedrijven (AD, 9 februari 2019)

– het lid OUWEHAND (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de bevestiging door de Producenten Organisatie Varkenshouderij dat op de beelden die Animal Rights maakte in de varkenshouderij ‘niet zo heel veel geks’ en dus de dagelijkse realiteit te zien is, terwijl de minister over de beelden beweerde dat ze ‘niet representatief’ zouden zijn (Pigbusiness.nl, 9 februari 2019)

– het lid ÖZDIL (GroenLinks) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de grootste toename in bedrijven die onderwijs aanbieden (Cbs.nl, 11 februari 2019)
– het lid PATERNOTTE (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Staatsexamen uitgesteld: inburgeraars snakken naar test’ (Ad.nl, 7 februari 2019)

– het lid PLOUMEN (PvdA) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht dat machtsmisbruik dreigt door datamonopolie van farmaceuten (NRC Next, 8 februari 2019)

– het lid VAN RAAN (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft wat betreft een verdere stijging van de zeespiegel (Vn.nl, 9 februari 2019)

– het lid RAEMAKERS (D66) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Huisarts weigert patiënt onterecht’ (NOS Teletekst, 11 februari 2019)

– het lid RONNES (CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij afwezigheid van de minister, over het bericht ‘Woningtekort loopt op naar 263.000 woningen’ (Capitalvalue.nl, 11 februari 2019)

– het lid ARNO RUTTE (VVD) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Ziekenhuizen Assen en Emmen houden spoedhulp, Hoogeveen en Stadskanaal leggen zich toe op planbare zorg’ (Dvhn.nl, 11 februari 2019)

– het lid SNELLER (D66) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Bij ING’s witwasaffaire hield de minister toezichthouder DNB uit de wind’ (Nrc.nl, 11 februari 2019)

– het lid VERHOEVEN (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Politiecommissaris ontslagen na belangenverstrengeling’ (Nrc.nl, 8 februari 2019)

– het lid WASSENBERG (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat Chemours tonnen GenX-afval terug moet halen uit Italië na een milieuschandaal (Ad.nl, 8 februari 2019)

– het lid WESTERVELD (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de oplopende wachtlijsten in de kinderopvang (Nos.nl, 8 februari 2019)

– het lid WEVERLING (VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Totaalverbod pulsvisserij in Europa is nabij’ (Nos.nl, 9 februari 2019)

– het lid VAN WEYENBERG (D66) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Te weinig huisartsen willen eigen praktijk: ‘Risico dat patiënt geen arts vindt’’ (Rtlnieuws.nl, 9 februari 2019)

– het lid WIERSMA (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Tienduizenden zieken zitten thuis met uitkering, zonder controle UWV’ (Nos.nl, 10 februari 2019)

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

Dinsdag 12 februari 2019, aanvang aansluitend aan de Stemmingen

De Voorzitter: ik stel voor toe te voegen aan de agenda
– het VAO Ouderenzorg (AO d.d. 07/02), met als eerste spreker het lid Kerstens (PvdA)
– het VAO Mijnbouw (AO d.d. 07/02), met als eerste spreker het lid Beckerman (SP)
– het VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 07/02), met als eerste spreker het lid Van Gerven (SP)
– het VSO over de evaluatie wijziging Remigratiewet (33085-20), met als eerste spreker het lid Kuzu (DENK)

– het lid VAN BRENK (50PLUS) debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ’Zwaar beroep kan toch eerder met pensioen’ (Telegraaf.nl, 7 februari 2019)

– het lid LAÇIN (SP) debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘CBR straft eerlijkheid depressiepatiënten niet af’ (Trouw.nl, 2 februari 2019)

– het lid WASSENBERG (PvdD) debat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de handel in exotische dieren (Rambam, 7 februari 2019)

– het lid WASSENBERG (PvdD) verzoek het debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours dit voorjaar in te plannen n.a.v. het bericht dat Chemours tonnen GenX-afval terug moet halen uit Italië na een milieuschandaal (Ad.nl, 8 februari 2019)

– het lid MOORLAG (PvdA) debat met de minister van Defensie over het bericht ‘Defensie stuurt militairen onvoorbereid op pad met gevaarlijke stoffen’ (Volkskrant, 8 februari 2019)

– het lid SJOERDSMA (D66) debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat NCTV-baas Dick Schoof zich actief bemoeide met het onderzoek naar MH17 (Rtlnieuws.nl, 8 februari 2019)

– het lid KWINT (SP) debat met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Wachttijden in kinderopvang lopen flink op’ (Nos.nl, 8 februari 2019)

– het lid AZARKAN (SP) debat met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘RTL 4 plaatste nepleerlingen op school voor documentaireserie’ (Volkskrant.nl, 7 februari 2019)

– het lid PATERNOTTE (D66) verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over de milieueffectrapportage van Schiphol n.a.v. de quickscan van de minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake een vliegveld in zee

– het lid BAUDET (FvD) debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over een luchthaven in zee

– het lid VAN RAAN (PvdD) debat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft wat betreft een verdere stijging van de zeespiegel (Vn.nl, 9 februari 2019)

– het lid DIERTENS (D66) debat met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Ook Curaçao in crisis door Venezuela’ (Nrc.nl, 8 februari 2019)

– het lid AGEMA (PVV) debat met de minister voor Medische Zorg over de brief van de KNOV, dat door de sluiting van de spoedeisende hulppost in Lelystad de wettelijke aanrijtijden voor ambulances worden overschreden, terwijl de minister verzekerde dat dit niet het geval zou zijn

– het lid BEERTEMA (PVV) debat met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over dat kinderen op de basisschool weer rijtjes zouden moeten stampen en dat het ‘realistische rekenen’ de oorzaak is van de teruglopende rekenresultaten (Nos.nl, 10 februari 2019)

– het lid ÖZDIL (GroenLinks) debat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderzoeksrapport van NCOR ‘Een nadere duiding van de schriftelijke onderwijsovereenkomst en de rechtspositie van de mbo-student’

– het lid WEVERLING (VVD) verzoek het debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij volgende week in te plannen

– het lid KOPS (PVV) debat met de staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Tegenvaller renovatie Binnenhof: rekening valt tientallen miljoenen duurder uit’ (Ad.nl, 12 februari 2019)

– het lid VAN DER LINDE (VVD) debat met de minister van Financiën over het bericht ‘Ook Rabobank kreeg boete voor slechte controle op witwassen’ (Volkskrant.nl, 12 februari 2019)

– het lid SNELLER (D66) debat met de minister van Financiën over het bericht ‘Bij ING’s witwasaffaire hield de minister toezichthouder DNB uit de wind’ (Nrc.nl, 11 februari 2019)