Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang

Vanaf het begin in de ontwikkeling van het Expertisecentrum is het de bedoeling geweest in een netwerk te gaan werken. Inmiddels is dit plan uitgewerkt tot 2 netwerken: netwerk belanghebbenden en netwerk betrokkenen. In het netwerk betrokkenen zijn organisaties uitgenodigd die op hun eigen wijze bijdragen aan de ontwikkeling van de kwaliteit van kinderopvang. Deelnemende organisaties zijn: BVOK,  BMK, BK, VGOB, Sociaal Werk, PPINK, BDKO, BOinK, Voor werkende Ouders, GGDGHOR, PO-raad, FNV, CNV.

Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang werkt in het belang van het zich ontwikkelende kind aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Het ontwikkelt en onderhoudt hiervoor een brede kennisbasis, die gedeeld wordt met de sector. Met gezag en autoriteit adviseert het Expertisecentrum vervolgens gevraagd en ongevraagd professionals, beleidsmakers en de politiek. Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang is een initiatief van het bestuur Bureau Kwaliteit Kinderopvang.

Het Expertisecentrum voert drie met elkaar samenhangende taken uit.

  1. Kennisbasis
    Verzamelen, vastleggen en toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis over kinderopvang.
  2. Ontwikkelteams
    Wetenschappelijke kennis vertalen naar toepassing in kennis voor de praktijk.
  3. Kenniskringen
    De theoretische en praktische kennis verbreden en verdiepen door – samen met professionals uit de praktijk – te reflecteren op de toepassing in de praktijk en de bevindingen als onderzoeksvragen terug te koppelen aan de wetenschap.