Marion Duisterhof – september 2017

Enige weken geleden hebben wij met KEKZ in Den Haag gesproken over de scan die zij voor onze organisatie gemaakt hebben. KEKZ is een organisatie die aan de hand van een scan inzicht geeft in o.a. de financiële gevolgen van de nieuwe wet de IKK, die van kracht zal gaan in 2018 en 2019.

Toen mijn collega en ik weer in de auto zaten, nadat het gesprek bij KEKZ had plaatsgevonden, stond ons het huilen nader dan het lachen. Wat er in grote lijnen uit het gesprek naar voren kwam, was dat een kleine organisatie met horizontale groepen het het zwaarst te verduren krijgt.

Een groot gedeelte van de landelijke kinderopvang bestaat uit kleine organisaties.

Op dit moment staan wij voor de grote uitdaging om alle 21 maatregelen te kunnen toepassen binnen onze organisatie. Over veel nieuwe maatregelen zijn wij pas op 8 september ingelicht, maar nog steeds zijn vele vragen onbeantwoord. Op diverse gebieden zal ons pedagogisch beleidsplan en werkplan aangepast moeten worden. Echter, hebben wij nog maar enkele maanden om deze veranderingen te realiseren. Wij hebben niet alleen te maken met de aanpassingen die tot stand gebracht moeten worden, maar ook zullen we de Oudercommissie om advies moeten vragen, voordat we de aanpassingen door kunnen voeren. Kortom, de informatie van de overheid komt laat, waardoor organisaties gedwongen worden in een zeer kort tijdsbestek de veranderingen door te voeren.

We realiseren ons dat de groepsindeling die wij nu hanteren, met 2 baby-dreumesgroepen (0-2 jaar) en 2 peutergroepen (2-4 jaar), straks niet meer rendabel is.

Zonder een forse verhoging van het uurtarief van de kinderopvangtoeslag, zal deze groepsindeling niet meer haalbaar zijn.

Helaas streeft de Wet IKK zijn doel voorbij. Wat de overheid wil, samen met de Branche Vereniging, Boink en nog enkele andere partijen, is een niet doordachte keuze.

Het doel is betere kwaliteit in de kinderopvang! De kwaliteit van de opvang, die voor een groot gedeelte wordt verbeterd door de horizontale groepsindeling, komt nu in gevaar. Word wakker media! Wanneer komt hier aandacht voor?

De reden waarom ik het werken in een kleine organisatie prettig vind is, omdat ik samen met mijn management betrokken ben bij de processen op de groep, we alle medewerkers persoonlijk kennen, het optimaal ondersteunen van de medewerkers haalbaar is en we daardoor de kwaliteit voor de kinderen en ouders/verzorgers hoog kunnen houden.

Ook vind ik het zeer opmerkelijk dat er nauwelijks media aandacht is voor deze zeer belangrijke veranderingen in onze branche. Juist de media kan een verschil maken bij deze misstanden en om de kinderopvangondernemers een stem te geven.

De tijd dringt. Worden wij nog in de gelegenheid gesteld om onze zorgen te uiten, zodat we de kwaliteit in de kinderopvang bespreekbaar kunnen maken?