Investeer in goede en toegankelijke kinderopvang voor álle kinderen

Uitgelicht

Jojo-beleidFNV roept de overheid dan ook op tot het stoppen met jojo-beleid en te investeren in goede, betaalbare voorzieningen voor álle kinderen. Maar om ouders meer aan het werk te krijgen, zou de regering niet steeds afzonderlijk moeten kijken naar kinderopvang als instrument. Boufangancha: ‘Om de combinatie van arbeid en zorg te verbeteren, moet de regering dit bekijken in samenhang met betaald ouderschapsverlof, de schooltijden en zeggenschap over werktijden.’


Bijna de helft van de ouders vindt de kinderopvang niet betaalbaar. Dit blijkt uit het SCP rapport Kijk op kinderopvang. Hoe ouders denken over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang. Vooral kwetsbare gezinnen, zoals mensen met weinig inkomen, maar ook alleenstaanden, zijn volgens het SCP onderzoek negatiever over de kinderopvang.

Zakaria Boufangacha, dagelijks bestuur FNV: ‘Het is te verwachten dat veel ouders vinden dat de kinderopvang niet betaalbaar is. De overheid is de laatste jaren niet betrouwbaar geweest in hun beleid door de ene keer te investeren en vervolgens weer fors te bezuinigen. Daarnaast is de kinderopvangtoeslag te bureaucratisch en zijn vooral gezinnen met een onregelmatig en onzeker inkomen bang voor naheffingen.’

Werk-privébalans
Uit het SCP onderzoek blijkt ook dat ouders, wanneer zij goede ervaringen hebben met de kinderopvang, daardoor een betere werk-privébalans ervaren. Ouders vinden kinderopvang aantrekkelijk wanneer de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de kinderopvang hoog is. Ouders die nu geen gebruik maken van kinderopvang overwegen dat wél te gaan doen wanneer de opvang juist op die drie punten verbetert.

Boufangancha: ‘Alle ouders willen dat hun kind op een veilige en fijne manier wordt opgevangen. Als daar geen zorgen over zijn, werk je ook prettiger. Die opvang moet wel betaalbaar zijn en de opvangmogelijkheden voor kinderen waarvan de ouders in onregelmatige diensten werken, zijn er te weinig. Een deel van de krapte op de arbeidsmarkt zou kunnen worden opgelost als meer mensen meer uren zouden kunnen werken. Een toegankelijkere kinderopvang is één van de factoren die daarbij helpt.’

Jojo-beleid
FNV roept de overheid dan ook op tot het stoppen met jojo-beleid en te investeren in goede, betaalbare voorzieningen voor álle kinderen. Maar om ouders meer aan het werk te krijgen, zou de regering niet steeds afzonderlijk moeten kijken naar kinderopvang als instrument. Boufangancha: ‘Om de combinatie van arbeid en zorg te verbeteren, moet de regering dit bekijken in samenhang met betaald ouderschapsverlof, de schooltijden en zeggenschap over werktijden.’