Joeri van der Tas

Directeur eigenaar Pedagogische kinderopvang Dikkedeur

408 kindplaatsen

Opgericht in december 1994

Ondernemen in de kinderopvang vraagt dat je twee belangrijke doelen met elkaar kunt combineren: het welzijn van jonge kinderen en een gezonde bedrijfsvoering. Vaak wordt gedaan alsof die twee elkaar uitsluiten, meestal met de ondertoon dat ondernemers het bedrijfsbelang voorrang geven boven kindbelang. En dat zou bij stichtingsbesturen in de kinderopvang anders zijn, die zijn ‘maatschappelijk betrokken’. Al jaren verzet ik mij tegen het stigma dat aan directeur eigenaren kleeft, dat samen gaat met het ondergeschikt maken van ondernemersbelangen. Het broodnodige evenwicht tussen kindbelang en bedrijfsbelang wordt daardoor verstoord.

De overheid en de politiek zijn de grootste bedreigers gebleken van kwaliteit in de kinderopvang, met de CAO partners die tot heden het CAO-overleg bepalen op een goede tweede plaats. Zij produceren een stortvloed van beleid en regels die zogenaamd de kwaliteit bevorderen, vaak zonder wetenschappelijke onderbouwing en met negatieve gevolgen voor ondernemersbelang en kindbelang. Dat moet anders!

Meer dan 70% van de aanbieders van opvang is zelfstandig ondernemer en die doen hun werk gedreven, bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De huidige koers van grote en soms kindvijandige regeldruk, de dominante rol van GGD GHOR als toezichthouder, het systematisch ontbreken van oog voor rechten van ondernemers en het stigma over hun geldbelustheid, zorgt voor onnodig veel onrust en verlies van kwaliteit. Het is daarom tijd voor een tegengeluid.

Dus ben je ondernemer in de kinderopvang en ben je het zat dat je niet wordt gehoord, je telkens moet bewijzen dat je echt wel deugd, en dat regeldruk het je bijna onmogelijk maakt te doen wat je graag wilt: hoogwaardige opvang bieden, meld je dan aan bij de BVOK, want samen staan we sterk!