Kamerbrief inzake toelating Stint tot de openbare weg definitief ingetrokken

Uitgelicht:

“Vandaag heb ik de aanwijzing formeel ingetrokken. Dit betekent dat voertuigen van het merk Stint definitief niet meer tot het verkeer op de weg zijn toegelaten. Van het besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.”


Op 13 december 2018 heb ik uw Kamer geïnformeerd dat uit onderzoek van TNO bleek dat er risico’s zijn voor de veiligheid van de bestuurder en passagiers van de Stint. Ik heb toen aangegeven geen andere mogelijkheid te zien dan de Stint in de huidige vorm niet te laten terugkeren op de weg en voornemens te zijn de aanwijzing van de Stint als bijzondere bromfiets in te trekken. Hierover heb ik tevens de fabrikant bericht.

Vandaag heb ik de aanwijzing formeel ingetrokken. Dit betekent dat voertuigen van het merk Stint definitief niet meer tot het verkeer op de weg zijn toegelaten. Van het besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Omdat er al twijfels waren over de veiligheid van de Stint was de aanwijzing sinds 2 oktober 2018 geschorst. Dat betekent dat de Stint sinds dat moment al niet meer was toegestaan op de openbare weg. Aanleiding waren de resultaten van een eerste verkennend technisch onderzoek van de politie, NFI en de ILT. Tegen het schorsingsbesluit is bezwaar aangetekend door diverse partijen. Ik heb deze bezwaren, voorzover ontvankelijk, vandaag ongegrond verklaard.

Om een eventuele terugkeer van de Stint of een vergelijkbaar product op de weg mogelijk te maken zijn, zoals ik uw Kamer eerder heb geschreven, de volgende stappen nodig. Allereerst dienen de problemen die beschreven staan in het rapport van TNO, te worden verholpen. Vervolgens zal de Stint, net als bij iedere andere nieuwe toelating voor een bijzondere bromfiets, moeten voldoen aan de nieuwe eisen die volgen uit het nog te herijken toelatingskader. Deze nieuwe eisen komen nog deze maand.