Kamervragen CDA, SP en GroenLinks over ouders die met de staatssecretaris in gesprek gaan over de problemen in het kader van CAF-11

Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Leijten (SP) en Snels (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën over ouders die met de staatssecretaris in gesprek gaan over de problemen in het kader van CAF-11 (Combiteam Aanpak Facilitators 11), waarover de Belastingdienst al op de vingers getikt is door de Raad van State, de Hoge Raad, de Nationale ombudsman, de kinderombudsman en de Tweede Kamer.


1. Herinnert u zich dat er op 30 april Kamervragen aan u zijn voorgelegd over een ouder die tot de Raad van State moest doorprocederen om de kinderopvangtoeslag van 2013 en 2014 te krijgen, en nog lopende zaken van ouders en dat u verzocht werd deze vragen spoedig te beantwoorden, nog voor het eerste gesprek met de ouders? 1)

2. Herinnert u zich dat u op 29 mei 2019 aan de Kamer schreef: “Tevens krijgt uw Kamer op dezelfde korte termijn de antwoorden op de vragen van het lid Omtzigt n.a.v. de uitspraak van de Raad van State en de antwoorden op de feitelijke vragen van de vaste commissie voor Financiën” ?

3. Klopt dat de Belastingdienst deze gesprekken met ouders gevoerd heeft en dat u op dinsdag 11 juni zelf in gesprek gaat? Kunt u dus de genoemde vragen een voor een beantwoorden voor 11 juni 12.00 uur, zoals gevraagd in de Kamervragen die meer dan zes weken geleden zijn ingediend?

4. Begrijpt u dat het van belang is om een antwoord op vraag 14 (mogen de ouders iemand meenemen die hen kan bijstaan?) te verkrijgen voordat het gesprek plaatsvindt?

5. Kunt u de gespreksverslagen van de gesprekken aan de Kamer doen toekomen zoals u heeft toegezegd tijdens het plenaire debat van 21 maart 2019 ( “Die gesprekken kunnen we prima doen. Ik zal daarna de Kamer vertellen hoe dat ging”)?

6. Welke conclusies heeft u getrokken uit de gesprekken met de ouders?

7. Klopt het dat de Belastingdienst nu ouders uitnodigt voor individuele gesprekken om problemen op te lossen?

8. Kunt u ervoor zorgen dat, indien deze gesprekken gepland worden, die op een nette manier plaatsvinden en dat:
a. mensen vooraf hun volledige dossier krijgen dat de Belastingdienst van hen heeft, inclusief zaken als gespreksnotities, telefoonnoties en alle stukken die de ouders hebben ingeleverd;
b. getroffen ouders zich kunnen laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde conform artikel 2:1 van de Algemene wet bestuursrecht (en dat ouders hier uitdrukkelijk op gewezen wordt voordat het gesprek plaatsvindt);
c. indien een aanbod gedaan wordt aan ouders, zij ten minste een paar weken de tijd hebben om hierover na te denken en overleg te voeren;
d. er geen geheimhouding van de kant van de ouders gevraagd zal worden in bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst?

9. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden voordat individuele gesprekken plaatsvinden?

1) 2019Z08903