Kamervragen Van den Hul en Gijs van Dijk ( PvdA) over onderzoek van Sociaal Werk Nederland waaruit blijkt dat meer ouders peuters thuishouden

1
Wat klopt er van het bericht dat meer ouders peuters thuishouden onder invloed van de administratieve rompslomp die de aanvraag bij de Belastingdienst van toeslagen voor peuteropvang met zich meebrengt? 1)

2
Wat betekent dit voor de ontwikkeling van taalachterstanden bij de betrokken kinderen?

3
Bent u bereid om in lijn met de in het bericht genoemde voorbeelden gemeenten te stimuleren om peuterspeelzalen de ruimte te bieden om meer in te zetten op huisbezoeken en toeslagcoaches?

4
Zou gratis peuteropvang een efficiëntere oplossing kunnen bieden? Zo nee, waarom niet?

5
Kunt u toelichten wanneer de Kamer wordt geïnformeerd over uw toezegging (1 november 2018) om met een preciezere kosteninschatting te komen van wat een gratis zestienurig voorschoolaanbod per week voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar kost?

6
Bent u bereid deze vragen voor het algemeen overleg Kinderopvang van 13 december 2018 te beantwoorden?

1) AD, “Peuteropvang lijdt onder ‘belastingangst’ ouders”, 6 december 2016