Kamervragen Westerveld (GL) over de verwachte prijsstijging voor kinderopvang

Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verwachte prijsstijging voor kinderopvang (ingezonden 27 september 2018).


1
Bent u bekend met het bericht “Kinderdagverblijven verwachten flinke prijsstijging voor opvang”? 1)

2
Herkent u de kritiek dat eerdere onderzoeken naar de gevolgen van de nieuwe beroepskracht-kindratio (BKR) geen rekening hebben gehouden met praktische zaken als groepsindelingen, de grootte van de ruimtes, de regel om vaste gezichten op een groep te hebben, het aantal leidsters, et cetera? 2) Zo nee, waarom niet?

3
Klopt het dat voor elke kinderopvangorganisatie de gevolgen van de nieuwe BKR voor de babygroepen anders kan uitpakken en dat het risico bestaat dat vooral kleinere kinderopvangorganisaties hier last van hebben? Zo nee, waarom niet?

4
Op welke manier gaat u een vinger aan de pols houden en de kosten monitoren?

5
Deelt u de mening dat als de uurprijzen meer stijgen dan waar rekening mee wordt gehouden, dit onevenredig hard neerslaat bij gezinnen met een laag inkomen? Zo nee, waarom niet?

6
Wat kunt u doen als blijkt dat de uurprijzen toch hoger liggen dan nu wordt aangenomen? Heeft u verschillende scenario’s klaarliggen en bent u bereid in te grijpen als de kosten veel harder stijgen dan verwacht? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.ad.nl/binnenland/kinderdagverblijven-verwachten-flinke-prijsstijging-voor-opvang~abec7643/
2) SEO Economisch Onderzoek (2018) Verwachte kosten verandering baby-norm kinderopvang & CBS (2018) Aandeel 0-jarigen onder aanvragen toeslag kinderdagopvang