Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 2 november 2018

Uitgelicht:

Selectie Stint.


Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 2 november 2018.

Inleidend statement minister-president Rutte:
Toch een aantal zaken te melden. We hebben vandaag het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans besproken in de ministerraad. Dat wordt volgende week door Wouter Koolmees naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is een van de grote hervormingen waar het kabinet op dit moment aan werkt. Het is hard nodig om de arbeidsmarkt te moderniseren, daarom is ook gezegd in het regeerakkoord dat dit een van de belangrijke elementen zal zijn van dit kabinet. De kern van het voorstel is dat we vast minder vast willen maken en flex minder flex en dus een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen, zowel voor werkgevers als werknemers maar ook rekening houdt met wensen van mensen, hoeveel uur ze willen werken en in wat voor type dienstverband.

Dan hebben we vandaag ook een volgende stap gezet op een ander punt uit het regeerakkoord: het experiment met cannabisteelt. U herinnert zich mijn uitspraak in Canada daarover, maar dat gaat meer over de persoonlijke keuzes die u kunt maken. Dit gaat over als die keuze gemaakt is, hoe het dan technisch moet worden vormgegeven. Nou, we hebben vandaag besloten dat de nadere uitwerking van het experiment begin november in internetconsultatie wordt gebracht. En daarmee houden we ook het tempo erin.

Dan is er vandaag ook gesproken over de ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ en hoe we dat verder gaan vormgeven. Het kabinet wil bevorderen dat ouderen die zelfstandig wonen, dat ze dat ook zo lang mogelijk kunnen blijven doen, op een manier die aansluit bij de persoonlijke behoeften en ook met de daarbij gewenste juiste zorg en ondersteuning. We hebben besloten om onder andere een commissie in te stellen, om daar onderzoek verder naar te doen, zodat het ook in de toekomst goed geregeld blijft.

Bruno Bruins, die heeft u net zelf allemaal gesproken, die heeft zoals bekend deze dagen intensief gesproken met alle betrokkenen bij de IJsselmeerziekenhuizen waaronder ook het medisch personeel. Maar goed, dat heeft hij net allemaal aan u toegelicht. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, want wat hier natuurlijk nu voorop staat is het belang van de patiënten, de belangen van de regio, uiteraard ook het belang van het personeel. En vanuit dat perspectief wordt nu hard gewerkt om een oplossing te vinden, om een goeie kwaliteit van zorg in de regio te behouden.

Dan zijn vandaag ook de voorstellen gepresenteerd van Nederland en negen andere Europese landen die ervoor moeten zorgen dat Europa een nieuwe crisis beter kan opvangen. Wopke Hoekstra heeft daar vandaag met een aantal collega’s voorstellen voor gedaan via de Financial Times. In de eerste plaats willen we dat Europese begrotingsregels worden gevolgd, dat afspraken worden nagekomen. Maar als het dan toch misgaat, dan moeten we er ook voor zorgen dat we zo goed mogelijk een crisis kunnen opvangen. Dat betekent dat we onder andere, ook in lijn met het Nederlandse regeerakkoord, de positie van het Europees Stabilisatiemechanisme, het ESM, dat we dat willen versterken. Dat we ook willen dat dat ESM ook in de toekomst de macro-economische data kan verzamelen, in staat is om programma’s te runnen. Maar ook afspraken te maken in Europa dat als je toegang krijgt tot dat type programma’s, dat je dan eerst ervoor moet zorgen dat je maatregelen hebt genomen om je nationale schuld op orde te brengen. Zoals bekend is dit een bijdrage aan de discussie die in Europa al een tijdje gaande is, over de toekomst van de eurozone. En dit is een belangrijke bijdrage en mooi dat Nederland daar samen met een heel groepje landen in kan optrekken.

(…)

Stint
TRUIJEN (BNR)
Nog heel even over de Stint. Waar ik heel erg van schrok was toen ik hoorde dat eigenlijk die bakbrommer jarenlang zonder toezicht heeft rondgereden met tien kinderen erin en alle gevolgen van dien. Wist u dat? Dat was misschien voor u ook schrikken?

RUTTE
Nee, maar luister: dat heeft ze heel goed uitgelegd gisteren ook, bij die hele geschiedenis. Dat had te maken – begrijp ik nu, maar goed, ik herhaal nu maar ook wat ik uit alle reconstructies die zij mij verteld heeft aflees en ook hoe ze dat gisteren in het debat keurig heeft toegelicht – dat heeft te maken natuurlijk met de besluitvorming op basis van een Kamermotie, ik dacht heel breed aangenomen, dat had te maken met dat het wagentje waar je in je eentje op kan staan, die Segway, en dat type innovatie stimuleren. Toen heeft de politiek daar uitspraken over gedaan.

TRUIJEN
Maar dat had achteraf gezien natuurlijk nooit mogen gebeuren. Is dat niet heel naïef geweest?

RUTTE
Ik moet ontzettend oppassen om nou – want ik zat toen in de Kamer als één van de honderdvijftig die daar blijkbaar ook voor gestemd heeft, voor die motie en heel veel anderen dus ook. En daar heb ik geen scherpe herinnering meer aan, want er komen nogal eens wat moties voorbij. Maar uit de reconstructie haal je dat tóen de politiek vond, heel breed, met steun in de samenleving: dit soort innovaties moet je niet in de weg zitten, was de gedachte, met al te veel regelgeving. Ik denk dat daar nu, is mijn vermoeden en daar gaat Cora van Nieuwenhuizen nu naar kijken, wat je daar in regelgeving verder aan zou moeten doen, dat daar nu het denken echt over veranderd is. Maar ik ga niet nu kritiek hebben op mij of mijn voorgangers toen. Dat vind ik gratuit.

TRUIJEN
Maar u zegt wel: meer regels voor innovatie in de toekomst.

RUTTE
Nee, ik zeg dat we er heel serieus naar gaan kijken. Ik zeg precies wat zij gisteren zei. Ze heeft die hele reconstructie gemaakt van hoe het toen liep. En ze heeft gezegd: je moet een paar dingen doen, ik moet er natuurlijk voor zorgen dat we zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen of het wagentje wat er nu is veilig is of niet. Nou, daar is dat TNO-onderzoek al over aan de gang. En die verwacht ze rond de jaarwisseling. En ze heeft gezegd: ik ga kijken naar toelating en toezicht op dit type voertuigen, en hoe we dat in de toekomst goed kunnen regelen. Nou daar heeft ze dacht ik niet verder op vooruit gelopen, maar ze heeft wel geschetst hoe het gegaan is in het verleden. En laten we oppassen, want we nemen nu ook weer als politiek allerlei besluiten en dan gaan we over tien jaar weer vragen: zijn toen de goede besluiten genomen? Ja, niet altijd. Maar over dit besluit ga ik maar even geen commentaar geven.