Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 9 november 2018

Uitgelicht:

Selectie aangifte doen van zedenmisdrijf op kinderopvang


Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 9 november 2018.

Inleidend statement minister-president Rutte:
Vandaag in de ministerraad weer een aantal zaken besproken. Laat ik er een paar dingen uitlichten die ook met het uitvoeren van het regeerakkoord te maken hebben. Ten eerste hebben we gesproken over rechtsbijstand. Daar staat het een en ander over in het regeerakkoord, dat dat stelsel wordt herzien en aan die afspraken geven we vandaag invulling, in de besluiten die we genomen hebben. Dat is ook nodig, omdat dat hele stelsel van rechtsbijstand op dit moment kraakt in zijn voegen. Zo is het beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand de afgelopen zeventien jaar met ruim veertig procent gestegen, maar blijken de hogere uitgaven er niet toe te leiden dat problemen vaker of beter worden opgelost. Dus er moet iets gebeuren. Nou, het nieuwe stelsel is erop gericht geschillen in een vroeg stadium op te lossen, dus voordat ze gaan escaleren. Mensen worden daarbij geholpen en gestimuleerd om het probleem zelf op te lossen, door voorzieningen voor zelfhulp, informatie en advies. Daarbij wordt ook rekening gehouden met mensen die dat niet zomaar zelf kunnen. De oplossing moet centraal staan en niet de procedure. Het systeem op die manier gaat passende hulp bieden voor iedereen, met eigen verantwoordelijkheid waar het kan en juridische bijstand waar dat moet. Nou dit is zo’n uitgebreide herziening en ingewikkeld dat ik minister Dekker heb gevraagd u daar dadelijk in een aparte bijeenkomst over bij te lichten. Dus graag geen vragen.

Dan, de ministerraad heeft vandaag ook ingestemd met de uitbreiding van de mogelijkheden van gemeenten, provincies en Rijk om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Het wordt daardoor voor overheden onder andere mogelijk onderzoek te doen naar de zakelijke omgeving van een bedrijf of persoon, die bijvoorbeeld een vergunning of een subsidie aanvraagt, een vastgoedtransactie met de overheid aangaat of intekent op een overheidsopdracht. En dat is belangrijk, want zo weten we dan weer beter te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten onbewust zou faciliteren.

Het laatste punt dat ik wil noemen is de Defensie-cyberstrategie die we vandaag hebben vastgesteld. Het belang van dit onderwerp staat denk ik voor iedereen, ook gezien de recente incidenten op het gebied van digitale veiligheid, als een paal boven water. De strategie gaat in op de noodzaak van versterking van onze digitale weerbaarheid en van een geloofwaardige digitale afschrikking. Daarom investeren we de komende jaren onder andere in cyber mission teams en worden cyberactiviteiten en -capaciteiten meegenomen bij de planning van elke militaire missie en dat het een integraal onderdeel is van die militaire missies. Minister Bijleveld zal volgende week de strategie naar de Kamer sturen en zal het stuk dan ook inhoudelijk toelichten.

(…)

Aangifte doen van zedenmisdrijf op kinderopvang
SCHREINEMACHERS (RTL NIEUWS)
Meneer Rutte, ouders die melding maken van een zedenmisdrijf van een jong kind zeggen dat de politie aangifte ontmoedigd. Wat vindt u daarvan?

RUTTE
Er is contact over. Ik heb natuurlijk kennis genomen van die berichtgeving van RTL, gisteravond. En dat soort signalen moeten we natuurlijk heel serieus nemen. Ik denk dat het goed is dat de korpschef van de politie in gesprek gaat met de voorzitter van de vereniging voor de kinderopvang BOiNK, Gjalt Jellesma, om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Feit is wel dat we in Nederland 700 gespecialiseerde zedenrechercheurs hebben en dat ook bij het OM speciale zedenofficieren werken, die zijn ook gespecialiseerd in het verhoren van jonge en soms ook zeer jonge kinderen. En echt, het is van heel groot belang, laat ik dat hier ook nog een keer zeggen, dat ouders zich niet geremd voelen om aangifte te doen. Ik betreur het als mensen dat wel zouden voelen, die remming. En daarom is het goed dat het gesprek plaatsvindt.

SCHREINEMACHERS
Want vele advocaten zeggen: het gaat vaak goed, maar het gaat ook te vaak mis.

RUTTE
Ja, ik heb de berichten gezien en daarom is het denk ik goed dat het gesprek plaatsvindt tussen het hoofd van de politie, de korpschef en de voorzitter van de vereniging.

SCHREINEMACHERS
Ja, want ouders krijgen te horen: het is moeilijk met een kind onder de vier jaar, je kunt een kind niet verhoren, weet u wel zeker dat u aangifte wil doen?

RUTTE
Ja nogmaals, er werken dus 700 gespecialiseerde mensen bij de politie, maar ook bij het OM werken dus speciale zedenofficiers en die zijn juist getraind in gesprekken voeren, verhoren voeren ook met zeer jonge kinderen.

SCHREINEMACHERS
Hoe kan het dan dat ouders toch het gevoel hebben dat ze het signaal krijgen: u kunt beter geen aangifte doen wat het heeft toch geen zin?

RUTTE
Daarom dat gesprek tussen de baas van de politie en de voorzitter van de vereniging.

SCHREINEMACHERS
Nu ligt er al jarenlang een advies van de nationaal rapporteur seksueel geweld tegen kinderen die zegt: je zou eigenlijk bij dit soort zaken veel sneller de telefoon, de laptop, de computer van iemand om wie het gaat moeten doorzoeken, omdat dat vaak nog wél bewijs kan opleveren als er wel iets aan de hand is. Waarom is daar niets mee gedaan?

RUTTE
Die informatie heb ik hier niet paraat. Ik weet ook niet precies wat er allemaal in dat advies staat. Dat zou ik echt even bij de minister van Justitie en Veiligheid checken, maar dat kan ook mooi worden betrokken in het gesprek wat de baas van de politie en de voorzitter van de vereniging gaan voeren.

SCHREINEMACHERS
Moet er iets veranderen als er inderdaad veel ouders zijn die het gevoel hebben dat hun melding niet serieus wordt genomen?

RUTTE
Laten we eerst het gesprek even afwachten. Er werken zevenhonderd zeer gemotiveerde mensen. Ik heb bij werkbezoeken ook zelf – niet met alle zevenhonderd vanzelfsprekend, maar wel met een aantal van hen in de loop van de jaren dat ik deze baan heb kennis gemaakt en ik ben zeer onder de indruk van de mensen die bij de zedenpolitie werken. De zedenrechercheurs maar ook bij het Openbaar Ministerie, de zedenofficieren. Dat zijn mensen die buitengewoon gemotiveerd ongelofelijk moeilijk werk doen. Ook speciaal getraind zijn in dit type werk. En nogmaals, ik wil hier echt oproepen: doe aangifte als je als ouders daar aanleiding voor ziet. Voel je daar niet toe geremd. Maar nu dit signaal er is, vanuit uw berichtgeving gisteren, is het denk ik wel goed dat in ieder geval een gesprek plaatsvindt tussen de politie en de kinderopvang.