OCW | Minister Slob breidt voorschoolse educatie uit

Er komt meer en betere voorschoolse educatie voor peuters met een risico op een onderwijsachterstand. Het aantal uren wordt verhoogd van tien tot zestien uur per week. Ook worden voortaan pedagogisch beleidsmedewerkers met een HBO opleiding ingezet om peuterleiders te helpen met tips, uitleg en voorbeelden. De Ministerraad heeft ingestemd met een voorstel hierover van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Minister Slob: ‘Sommige jonge kinderen groeien op in een ongunstige thuissituatie en spreken bijvoorbeeld nog niet goed Nederlands. We willen dat deze kinderen toch een goede start kunnen maken op de basisschool. Dat moet je doen op jonge leeftijd, om te voorkomen dat ze een achterstand oplopen.’

Het kabinet heeft 170 miljoen euro uitgetrokken voor de structurele uitbreiding van de voorschoolse educatie. Het voorkomen en tegengaan van onderwijsachterstanden vergroot de kansen van kinderen en de samenleving vaart er wel bij. Het bevordert een goed opgeleide beroepsbevolking en het heeft positieve effecten op gezondheid, criminaliteit en werkloosheid.

Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Pedagogisch medewerkers lezen voor aan de peuters, oefenen met woorden en cijfers, en leren hen samen te spelen. Peuters worden hierdoor onder meer taalvaardiger, krijgen ze een grotere woordenschat, en kunnen ze zich beter concentreren.

Er zijn in Nederland circa 4.500 kindercentra waar voorschoolse educatie wordt gegeven. Gemeenten zorgen dat er voldoende aanbod is. De verhoging van het aantal uren per week gaat in vanaf augustus 2020, zodat gemeenten en kindercentra zich kunnen aanpassen en medewerkers kunnen werven.