Overzicht position papers inzake rondetafelgesprek Samenwerking kinderopvang en onderwijs d.d. 22 november 2018

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Volgcommissie(s): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteit: Rondetafelgesprek
Datum: donderdag 22 november 2018
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Openbaar/besloten: openbaar

Onderwerp: Samenwerking kinderopvang en onderwijs

Agendapunt: Programma

Blok I: Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang (14.00 tot 14.50 uur)
• mw. D. Monissen, voorzitter van de Taskforce
• dhr. P. Hulsen
• dhr. G. Jellesma
• mw. J. van Ruitenberg
• mw. A. de Wilde

Blok II: Wetenschap (15.00 tot 15.50 uur)
• dhr. P. Leseman, Orthopedagogiek, Universiteit Utrecht
• mw. B. van der Grift, specialist Neuro-educatie en Neuro-pedagogiek
• mw. M. Eerkens, correspondent Kinderomgang
• mw. A. Veen, Kohnstamm Instituut

Blok III: Praktijk (16.00 tot 16.50 uur)
• mw. M. Winsemius, Stichting voor Werkende Ouders
• mw. E. van Montfort, SAAM scholen
• dhr. R. Peeters, Landelijk kwartiermaker onderwijs, zorg en jeugd
• mw. M. Moorman, wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering te Amsterdam
• mw. A. van Zon, Jeugdzorg Nederland
• dhr. R.H. Meijer, Inspectie van het Onderwijs