Overzicht position papers inzake rondetafelgesprek vaccineren d.d. 21.01.2019

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteit: Hoorzitting / rondetafelgesprek

Datum: maandag 21 januari 2019

Tijd: 10.00 – 14.00 uur

Openbaar/besloten: openbaar

Onderwerp: Vaccineren

Agendapunt: Rondetafelgesprek inzake Vaccineren.

Blok 1: Onderzoekscommissies/wetenschappers/artsen (10.00 – 10.45 uur)
1. Prof. Gerhard Zielhuis, voorzitter commissie vaccinaties Gezondheidsraad; hoogleraar epidemiologie, Radboudumc
2. Prof. Maarten Postma, lid Joint Committee on Vaccination and Immunisation; hoogleraar farmacie nevenbenoeming, UMCG
3. Prof. Frank Cobelens, voorzitter Amsterdam Institute for Global Health & Development; hoogleraar global health, UvA
4. Dhr. Roland Pierik, universitair hoofddocent rechtstheorie, UvA

Blok 2: Beleidsbepalers en uitvoerders (10.50 – 11.35 uur)
1. Prof. Denise de Ridder, hoogleraar psychologie, Universiteit Utrecht
2. Prof. Ronald de Groot, emeritus hoogleraar Radboudumc (oud-lid Gezondheidsraad)
3. Dhr. Rolf Remorie, GlaxoSmithKleine (GSK)
4. Mw. Patricia Bruijning-Verhagen, Julius Centrum, UMC Utrecht; kinderarts

Blok 3: Voorlichting en publiekscampagnes (11.40-12.25 uur)
1. Mw. Agnes Kant, directeur Nederlands bijwerkingencentrum Lareb
2. Prof. Enny Das, hoogleraar publieksbeïnvloeding /gezondheidsvoorlichting, Radboud Universiteit
3. Dhr. Ted van Essen, huisarts

Pauze 12.25-13.15 uur

Blok 4: Ouders van slachtoffers / jonge (ex-)patiënt (13.15-14.00 uur)
1. Dhr. Bert Gravendeel (vader van overleden zoon Maurits)
2. Mw. Jacqueline Dol (moeder van overleden dochter Noa)
3. Mw. Kim Kempeneers