Pak taalachterstand kinderen aan

Uitgelicht:

“Volgens GroenLinks, SP en de PvdA moeten juist kinderen uit armere gezinnen naar de voorschool kunnen. Op deze manier worden taalachterstanden zo vroeg mogelijk aangepakt. Nu vallen steeds meer van deze kinderen uit, omdat hun ouders sinds kort een eigen bijdrage moeten betalen en deze niet kunnen opbrengen. De drie partijen schrijven een wet die het mogelijk maakt dat gemeenten deze bijdrage voor werkende armen kunnen betalen.”


Volgens GroenLinks, SP en de PvdA moeten juist kinderen uit armere gezinnen naar de voorschool kunnen. Op deze manier worden taalachterstanden zo vroeg mogelijk aangepakt. Nu vallen steeds meer van deze kinderen uit, omdat hun ouders sinds kort een eigen bijdrage moeten betalen en deze niet kunnen opbrengen. De drie partijen schrijven een wet die het mogelijk maakt dat gemeenten deze bijdrage voor werkende armen kunnen betalen.

Wie je ouders zijn en waar je bent geboren maakt uit voor je schoolloopbaan. Kinderen hebben ongelijke kansen in het onderwijs en de kloof tussen kinderen wordt groter. Die ongelijkheid begint al vóór de basisschool, waar sommige kinderen met een flinke (taal)achterstand binnenkomen. Om achterstanden zo veel mogelijk tegen te gaan, is het goed als peuters naar de voorschool kunnen waar zij zich spelenderwijs ontwikkelen en de taal leren. Maar de ouderbijdrage zorgt ervoor dat de voorschool in grote steden leegloopt.

Gemeenten als Amsterdam lieten eerder al weten maar wat graag deze kosten voor armere ouders te willen betalen. Maar de wet staat dit in de weg.

De linkse partijen willen nu via een initiatiefwet af van dat verbod. GroenLinks, SP en PvdA vinden dat ieder kind dezelfde kansen verdient en willen gemeenten de gelegenheid geven te helpen. Voorschoolse educatie is niet verplicht, maar het wetenschappelijk bewijs voor het nut stapelt zich in rap tempo op.

Lisa Westerveld (GroenLinks): ‘Steeds weer blijkt dat de voorschool voor hele jonge kinderen fungeert als vliegwiel in hun ontwikkeling. Als een gemeente wil bijspringen als ouders de eigen bijdrage niet kunnen opbrengen, moeten we dat in Den Haag dus niet onmogelijk maken.’

Peter Kwint (SP): ‘We zien in steden als Amsterdam, Tilburg en Rotterdam dat door een stompzinnige bureaucratische regel juist kinderen met een kwetsbare achtergrond van de voorschool worden gehaald. Juist die kinderen die hier zo ontzettend veel belang bij hebben. Het kabinet weigert om hier iets aan te doen, ondanks dat het niks kost. Dan doen we het wel zelf.’

Gijs van Dijk (PvdA): ‘Alle kinderen moeten een goede start krijgen, ongeacht de dikte van de portemonnee van je ouders. Als ouder wil je er zeker van zijn dat je kind alle mogelijke kansen krijgt. Dit kabinet weigert die kans aan alle kinderen te geven. Dit kabinet kiest, als het ze uitkomt, er voor gemeenten de vrije hand te geven, maar als het om kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben geven ze niet thuis. Dat is onbegrijpelijk.’