Planningsbrief 2019

Uitgelicht:

Kwartaal 3
– Standpunt over verkenning of kinderdagverblijven en scholen verplicht
kunnen worden hun vaccinatiegraad bekend te maken.


U heeft, namens de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzocht om een overzicht te verstrekken van de stukken die wij voornemens zijn in 2019 aan uw Kamer te sturen.

Hierbij zenden wij u een overzicht van de brieven die wij voornemens zijn in 2019 aan uw Kamer te sturen. De ervaring leert dat op het brede terrein van de volksgezondheid, welzijn en sport zich tal van actuele ontwikkelingen kunnen voordoen die ook om een reactie vragen. Het kan zijn dat deze ontwikkelingen van invloed zijn op de timing van reeds aangekondigde stukken.

Graag willen wij benadrukken dat de planning om de hierboven genoemde redenen een indicatief karakter heeft.