Rapporten met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit kinderopvangorganisaties, buitenschoolse opvang en gastouderopvang

Uitgelicht:

De rapporten met modelformulieren zijn als bijlagen toegevoegd.


– Rapport met modelformulieren voor de beoordeling van de kwaliteit van kinderdagverblijven (versie 1 januari 2019)

– Rapport met modelformulieren voor de beoordeling van de kwaliteit van locaties voor buitenschoolse opvang (versie 1 januari 2019).

– Rapport met modelformulieren voor de beoordeling van de kwaliteit van gastouders (versie 1 januari 2019)

– Rapport met modelformulieren voor de beoordeling van de kwaliteit van gastouderbureaus (versie 1 januari 2019).