Rapporten met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit kinderopvangorganisaties en buitenschoolse en gastouderopvang

Op deze pagina vindt u de rapporten met modelformulieren voor de beoordeling van de kwaliteit van kinderopvangorganisaties, kinderdagverblijven en voorzieningen voor gastouderopvang in 2018. De modelformulieren geven een overzicht van de eisen aan de hand waarvan wordt getoetst.

Gestructureerde informatie over kwaliteit opvang
De modelformulieren dienen om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek. En om de bevindingen bij de inspecties ondeling te kunnen vergelijken.

Oudere versies modelrapporten
Zoekt u oudere versies (vanaf 2015) van de modelrapporten? Deze zijn te vinden op de website van GGD/GHOR: https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/toezicht-kwaliteit-kinderopvang/publicaties/publicatie/16324-waar-vind-ik-de-huidige-en-voormalige-modelrapporten-bso-dov-kinderdagverblijven-gob-psz-en-vgo-voorziening-voor-gastouderopvang

Wetgeving beoordelen kwaliteit kinderopvang gewijzigd
Organisaties die kinderen opvangen moeten aan eisen voldoen. Per 1 januari 2018 is de wetgeving die dit regelt, gewijzigd: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/