P E R S B E R I C H T                                                                                                                           13 december 2019

Reactie BVOK (BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang) op het artikel in de Volkskrant: ‘Marktgericht kinderopvang is schadelijk voor jonge kinderen’

De BVOK verwijst in haar reactie naar de meest recente rapportage van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).

De rapportage en de samenvatting zijn vrij beschikbaar:

Het rapport:
https://www.monitorlkk.nl/pathtoimg.php?id=3087&image=lkk_rapport_meting_2018_def.pdf

De samenvatting:
https://www.monitorlkk.nl/pathtoimg.php?id=3130&image=persbericht_lkk_uu_sardes_feb2019_def.pdf

 

Kort samengevat: de kwaliteit in de Nederlandse kinderopvang is op orde

‘…Sinds 2017 wordt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland jaarlijks in beeld gebracht door een consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). (…) Uit de gecombineerde metingen van 2017 en 2018 komt een overwegend positief beeld naar voren van de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. De gemiddelde emotionele proceskwaliteit is in alle kinderopvangtypen als voldoende tot goed. (…) Het overwegend positieve beeld van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang wordt bevestigd door de resultaten van de interviews met pedagogisch medewerkers en gastouders…’

(Kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang, Gecombineerde metingen 2017-2018, Samenvatting, pag 11 en 12)

Een causaal verband tussen de kwaliteit en de rechtsvorm van een kinderopvangorganisatie is niet geconstateerd. Waarbij dient te worden opgemerkt dat 70% van de kinderopvangplaatsen wordt aangeboden door commerciële kinderopvangorganisaties. De commerciële kinderopvang draagt derhalve substantieel bij aan het positief beeld dat het LKK schetst.’

Zie ook www.bvok.nl