RvS | Vastgestelde adviezen week 29

Uitgelicht:

Als de Afdeling advisering een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar.

O.a.:
– Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag 2020.


Voorstel van wet inzake goedkeuring EU – Armenië CEPA, Brussel (Trb. 2018, 41).
Kenmerk
W02.19.0206/II
Datum aanhangig
15 juli 2019
Datum vastgesteld
17 juli 2019
Buitenlandse zaken
Wet

Uitvoeringswet Verordening Europees Burgerinitiatief.
Kenmerk
W04.19.0183/I
Datum aanhangig
10 juli 2019
Datum vastgesteld
17 juli 2019
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Wet

Wijziging Mediawet 2008 verlenging lopende concessie.
Kenmerk
W05.19.0191/I
Datum aanhangig
10 juli 2019
Datum vastgesteld
17 juli 2019
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Wet

Aanpassing financiering Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.
Kenmerk
W12.19.0127/III
Datum aanhangig
3 juni 2019
Datum vastgesteld
17 juli 2019
Sociale zaken en Werkgelegenheid
Algemene maatregel van bestuur

Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag 2020.
Kenmerk
W12.19.0177/III
Datum aanhangig
3 juli 2019
Datum vastgesteld
17 juli 2019
Sociale zaken en Werkgelegenheid
Algemene maatregel van bestuur

Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten.
Kenmerk
W13.19.0165/III
Datum aanhangig
1 juli 2019
Datum vastgesteld
17 juli 2019
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Algemene maatregel van bestuur

Voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van Ministerie van VWS.
Kenmerk
W13.19.0166/III
Datum aanhangig
1 juli 2019
Datum vastgesteld
17 juli 2019
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
Kenmerk
W16.19.0116/II
Datum aanhangig
16 mei 2019
Datum vastgesteld
17 juli 2019
Justitie en Veiligheid
Wet