Stcrt | Bekendmaking toevoegen certificaat ehbo kinderopvang

Bekendmaking toevoegen certificaat ehbo kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat vanwege de toevoeging van geregistreerde certificaten inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat.

Uitgelicht:

‘Met deze bekendmaking wordt de Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 zodanig gewijzigd dat het certificaat Acute Zorg aan Kind en Omgeving van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening aan de bijlage wordt toegevoegd.’

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.


TOELICHTING

De Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat, regelt de aanwijzing van geregistreerde kinder-EHBO certificaten in de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang. Met genoemde bekendmaking wordt uitvoering gegeven aan de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang.

Met deze bekendmaking wordt de Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 zodanig gewijzigd dat het certificaat Acute Zorg aan Kind en Omgeving van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening aan de bijlage wordt toegevoegd. Gebleken is dat dit diploma voldoet aan de inhoudelijke en processuele criteria zoals opgenomen in de artikelen 8, tweede en derde lid, 9b, tweede en derde lid, en 10d, tweede en derde lid, van de Regeling Wet kinderopvang.