Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van TNO inzake de Stint

Uitgelicht:

De aangenomen moties zijn als bijlagen toegevoegd.


Tweede Kamer, donderdag 24 januari 2019

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van TNO inzake de Stint

29 398, nr. 654
-de motie-Laçin/Stoffer over de wettelijke verankering van toezicht
AANGENOMEN

29 398, nr. 655
-de motie-Laçin over het borgen van toezicht tot het moment van wettelijke verankering
AANGENOMEN

29 398, nr. 656 (aangehouden)
-de motie-Smeulders/Kröger over een verplichte rijvaardigheidstoets
AANGEHOUDEN

29 398, nr. 657
-de motie-Schonis c.s. over toekomstperspectief bieden
AANGENOMEN

29 398, nr. 658
-de motie-Stoffer c.s. over een toezichthouder en een meldingsplicht
AANGENOMEN