Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

Uitgelicht:

De aangenomen motie is als bijlage toegevoegd.


Tweede Kamer, dinsdag 22 januari

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

De Voorzitter: dhr. Raemakers verzoekt zijn motie op stuk nr. 383 aan te houden.

31 322, nr. 381
-de motie-Kwint c.s. over uitspreken dat kinderopvang meer is dan een arbeidsmarkinstrument
VERWORPEN

31 322, nr. 382
-de motie-Kwint over de winsten van kinderopvangorganisaties
VERWORPEN

31 322, nr. 383 (aangehouden)
-de motie-Raemakers over compensatie van de kosten voor de voorschool
AANGEHOUDEN

31 322, nr. 384
-de motie-Westerveld c.s. over het stelsel eenvoudiger maken
AANGENOMEN

31 322, nr. 385
-de motie-Westerveld c.s. over inhoudelijk reageren op alle adviezen van de taskforce
VERWORPEN

31 322, nr. 386
-de motie-Westerveld c.s. over de knelpunten bij directe financiering
VERWORPEN

31 322, nr. 387
-de motie-Westerveld/Gijs van Dijk over afwijken van de eisen aan het aantal vierkante meters binnenruimte
VERWORPEN

31 322, nr. 388
-de motie-Gijs van Dijk/Westerveld over de rol van private equity
VERWORPEN