Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stint

Uitgelicht:

De aangenomen en overgenomen moties zijn als bijlage toegevoegd.


Tweede Kamer, dinsdag 13 november 2018

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stint

29 398, nr. 619
-de motie-Van Aalst over bij eisen onderscheid maken tussen vervoersoorten
AANGENOMEN

29 398, nr. 620
-de motie-Gijs van Dijk c.s. over een perspectief om de Stint weer veilig op de weg te krijgen
AANGENOMEN

29 398, nr. 621 (aangehouden)
-de motie-Laçin over opvolgen van adviezen bij de toelating van nieuwe voertuigen
AANGEHOUDEN

29 398, nr. 622
-de motie-Laçin over niet toevoegen van nieuwe voertuigen aan de categorie “bijzondere bromfietsen”
VERWORPEN

29 398, nr. 623 (overgenomen)
-de motie-Laçin over het toetsingskader van het ministerie van IenW
OVERGENOMEN

29 398, nr. 624 (aangehouden)
-de motie-Laçin over een gesprek met brancheorganisaties in de kinderopvang
AANGEHOUDEN

29 398, nr. 625 (aangehouden)
-de motie-Kröger/Laçin over verkeersrisico’s door nieuwe voertuigen
AANGEHOUDEN

29 398, nr. 626 (overgenomen)
-de motie-Remco Dijkstra c.s. over het TNO-onderzoek naar de Stints
OVERGENOMEN

29 398, nr. 627 (overgenomen)
-de motie-Remco Dijkstra c.s. over herijking van de categorie bijzondere bromfietsen
OVERGENOMEN

29 398, nr. 628
-de motie-Schonis/Van der Graaf over steekproeven in het toezicht op bijzondere voertuigen
AANGENOMEN

29 398, nr. 629
-de motie-Schonis over een Europese typegoedkeuring voor de categorie bijzondere voertuigen
AANGENOMEN