Stemmingen over: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) (35275)

Uitgelicht

35275-13
Amendement van de leden Kwint en Leijten over kinderopvangtoeslag bij Wlz- indicatie
VERWORPEN

Het wetsvoorstel is aangenomen.


Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) (35275)

Plenaire vergadering 26 november 2019

35275-10
Gewijzigd amendement van het lid Nijkerken-de Haan c.s. ter vervanging van nr. 8 over het opheffen van de uitzonderingen bij kinderbijslag en kindgebonden budget
AANGENOMEN

35275-11
Amendement van het lid Kwint c.s. over een aanspraak op kinderbijslag (en eventueel kindgebonden budget) voor minderjarigen die studiefinanciering ontvangen, en het afschaffen van de bijverdiengrens voor kinderbijslag
VERWORPEN

35275-13
Amendement van de leden Kwint en Leijten over kinderopvangtoeslag bij Wlz- indicatie
VERWORPEN

35275
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)
AANGENOMEN