Stenogram inzake debat over het rapport van TNO inzake de Stint d.d. 22.01.2019

Uitgelicht:

– selectie persbericht
– selectie afspraken met kinderopvangorganisaties

Overzicht ingediende moties:
-29398-654- Motie van de leden Laçin en Stoffer over de wettelijke verankering van toezicht
-29398-655- Motie van het lid Laçin over het borgen van toezicht tot het moment van wettelijke verankering
-29398-656- Motie van de leden Smeulders en Kröger over een verplichte rijvaardigheidstoets
-29398-657- Motie van het lid Schonis c.s. over toekomstperspectief bieden
-29398-658- Motie van het lid Stoffer c.s. over een toezichthouder en een meldingsplicht

Het stenogram en de ingediende moties zijn als bijlagen toegevoegd. De Tweede Kamer stemt dinsdag 29 januari over de ingediende moties.


Tweede Kamer, 43e vergadering, dinsdag 22 januari 2019

Aan de orde is het debat over het rapport van TNO inzake de Stint.

——–

Selectie persbericht

Debat over het TNO-rapport inzake de Stint
Hoe veilig was de Stint en had het vervoermiddel wel op de weg mogen worden toegelaten? De Kamer spreekt met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) over een rapport van TNO hierover.

Nadat op 20 september 2018 in Oss een dodelijk ongeluk plaatsvond met een Stint op een spoorwegovergang, besloot minister Van Nieuwenhuizen het voertuig voorlopig van de weg te halen. Onderzoeksinstituut TNO bracht in december een rapport uit over de veiligheid van de Stint. Een onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk volgt nog.

De conclusies van TNO zijn snoeihard, volgens Van Aalst (PVV): de Stint voldeed niet aan de veiligheidseisen en had nooit de weg op gemogen. Hij verwijt de minister grove nalatigheid. Dijkstra (VVD) spreekt van “vernietigende conclusies”, maar benadrukt wel dat ook de Tweede Kamer hier nu lessen uit moet trekken.

TOELATINGSKADER
De Stint werd toegelaten op de weg als een “bijzondere bromfiets”. Die categorie voertuigen, waarvoor minder strenge eisen gelden, geïntroduceerd om innovaties in het verkeer te stimuleren. Er was sprake van een licht regime, erkent de minister, zowel bij de toelating als bij het toezicht. Ze werkt nu aan aanpassing van de regelgeving.

Laçin (SP) wil dat een nieuw toelatingskader duidelijkheid schept: de eisen moeten bekend zijn, er moet vooraf getoetst worden en toezicht en handhaving moeten goed geregeld zijn. Maak een einde aan het ingewikkelde systeem met uitzonderingen en tijdelijke regelingen, bepleit Smeulders (GroenLinks), en kom met uniforme Europese regelgeving.

Stoffer (SGP) waarschuwt voor een stapeling van regels: het moet allemaal wel werkbaar blijven. Hij wijst op de urgentie van een veilig vervoermiddel voor bijvoorbeeld kinderdagverblijven.

TOEKOMST
Hoe nu verder met de Stint? Von Martels (CDA) meent dat de kinderopvang en de post nog steeds behoefte hebben aan de Stint of een vergelijkbaar voertuig. Maar dan moet er wel eerst voldaan worden aan alle veiligheidseisen, beklemtoont hij. Schonis (D66) verwacht dat de geconstateerde technische gebreken verholpen kunnen worden. Daarom maant hij de minister tot overleg met de fabrikant.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft nog niets vernomen over aanpassingen aan de Stint. Met een tijdelijk toelatingskader, waarin de aanbevelingen uit het TNO-rapport verwerkt zullen zijn, hoopt ze voorlopig duidelijkheid te geven aan fabrikanten van innovatieve motorvoertuigen.

De Kamer stemt op 29 januari over de ingediende moties.

——–

Selectie afspraken met kinderopvangorganisaties

Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga:
De heer Smeulders vroeg of een rijbewijs verplicht moet worden voor de bijzondere bromfietsen. Een rijbewijs, een verplichte gebruikerstraining of iets dergelijks valt zeker te overwegen. Bij het voorstel voor de nieuwe toelatingsprocedure kom ik daar dan ook graag op terug. Mocht dat in de sfeer van een rijbewijs zijn — het kan zijn dat de OVV daar aanbevelingen voor doet — dan neem ik dat mee in het permanente kader en niet nu in het tijdelijke kader. Zo snel kunnen we een wetgevingsproces niet voor elkaar krijgen.

De heer Smeulders (GroenLinks):
Ik heb daar een vraag over. Stel dat we besluiten dat een bromfietsrijbewijs genoeg is. Moet dat dan het totale wetgevingsproces doorlopen of kan deze categorie daaraan worden toegevoegd? Zo kunnen we misschien snelheid maken.

Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga:
Nee, het maakt niet uit wat voor soort rijbewijs. Als we een rijbewijsverplichting toevoegen aan dit kader, moeten we daar een wetgevingsproces voor doorlopen. Alles wat we zonder lange trajecten al kunnen meenemen, zullen we meenemen in het tijdelijk kader, juist om dat zo volledig mogelijk te laten zijn. We kunnen natuurlijk niet eindeloos op een aantal dingen wachten, zoals aanbevelingen die mogelijk uit het OVV-rapport of uit het toedrachtsonderzoek komen. Die moeten we dan later nog gaan afwegen. Hetzelfde geldt voor de Europese component waarnaar u hebt gevraagd. Ook dat kunnen we natuurlijk nooit in februari geregeld hebben.

De heer Smeulders (GroenLinks):
Dan nog een vervolgvraag daarover. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat er boven op dat tijdelijke kader afspraken worden gemaakt met de kinderopvangorganisaties, bijvoorbeeld dat zij hun medewerkers trainen of voorlichting geven als ze de nieuwe Stints willen gebruiken. Je zou het dan dus niet wettelijk regelen, maar je zou het via een convenant of via afspraken mogelijk wel op een andere manier kunnen doen. Dat vraag ik via de voorzitter aan de minister.

Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga:
We gaan echt proberen om aan alle aanbevelingen die nu al zijn gedaan, op een zo pragmatisch mogelijke manier invulling te geven. Nogmaals, alles wat we nu al kunnen doen op een andere manier dan via een wettelijk traject, zullen we zeker niet nalaten. Maar als de Kamer zou besluiten dat ze een rijbewijs wil — ik noem het maar even als voorbeeld; je kunt er ook allerlei andere dingen bij bedenken — dan moeten we daar natuurlijk gewoon de geëigende procedures voor doorlopen. Ik wil daar alleen niet op wachten met het tijdelijk toelatingskader. Juist om het tempo erin te houden, wil ik daar in februari datgene in stoppen wat we dan al geregeld kunnen krijgen.