Stenogram RvW inzake verzoek Kröger om debat over het bericht ‘Ministerie hield cruciale informatie achter over veiligheid van Stint’ d.d. 18.10.2018

Uitgelicht:

– selectie inzake het verzoek van het lid Kröger (GroenLinks) om een debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Ministerie hield cruciale informatie achter over veiligheid van stint’ (Rtlnieuws.nl, 17 oktober 2018)Mevrouw Kröger verkreeg voldoende steun voor het houden van een dertigledendebat. Er is tevens om een brief van het kabinet gevraagd.


Tweede Kamer, 15e vergadering, donderdag 18 oktober 2018

Regeling van Werkzaamheden

Selectie inzake het verzoek van het lid Kröger (GroenLinks) om een debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Ministerie hield cruciale informatie achter over veiligheid van stint’ (Rtlnieuws.nl, 17 oktober 2018)

De voorzitter:
Mevrouw Kröger namens GroenLinks.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):
Voorzitter. Gister kwam het bericht dat het besluit om de Stint per direct van de weg te halen, mogelijk is genomen op basis van foutieve en onvolledige informatie. Dit zou dan betekenen dat wij als Kamer verkeerd zijn geïnformeerd door de minister. Ik wil heel graag alle informatie boven tafel, dus ook alle stukken die nu nog niet openbaar zijn. Ik wil een tijdlijn van wanneer de minister wat wist. Ook wil ik een debat hierover met de minister.

De heer Laçin (SP):
Steun, voorzitter. Mijn verzoek om de informatie die is achtergehouden naar de Kamer te sturen, heeft een meerderheid gekregen in onze commissie. Die komt er dus aan, hoop ik. Op 1 november hebben we al een AO staan, maar ik vind het onderwerp zwaar genoeg om er een plenair debat over te voeren, dus nogmaals: steun.

De heer Van Aalst (PVV):
Voorzitter. Het is natuurlijk een heel belangrijk debat. Ik ben blij dat de brieven en de informatie zo snel mogelijk onze kant op komen. Het is natuurlijk essentieel dat we dit zo snel mogelijk gaan behandelen. Direct na het reces in het AO is het allersnelst, dus dat heeft onze voorkeur. Geen steun dus voor dit debat.

De heer Azarkan (DENK):
Voorzitter. Dit is toch een grote tragedie in onze samenleving. Ik denk dat het goed is dat de Kamerleden echt alle informatie krijgen en dat er niets wordt achtergehouden op het ministerie. Van harte steun voor de brief en het debat.

De heer Von Martels (CDA):
Voorzitter. We gaan er binnenkort over praten, op 1 november in een algemeen overleg. Dat lijkt me spoedig genoeg, dus geen steun voor dit debat.

De heer Wassenberg (PvdD):
Steun voor de brief en steun voor het debat.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):
Op 1 november vindt het AO plaats. Dan willen we het hier graag over hebben. Er is zojuist ook een schriftelijke procedure geweest, waarin dezelfde vraag heeft voorgelegen. Die hebben wij gesteund. Het is goed dat er opheldering komt. De minister komt nog met een brief met beantwoording van de Kamervragen. Ik hoop dat ze dat daarbij kan betrekken.

De voorzitter:
Dus geen steun voor een apart debat. Dank u wel.

De heer Schonis (D66):
Ik sluit me daarbij aan …

De voorzitter:
De microfoon staat niet aan. U moet het knopje ingedrukt houden. Het is de eerste keer, hè?

De heer Schonis (D66):
Mijn excuses.

De voorzitter:
Dat geeft helemaal niet. U wordt geholpen door de heer Gijs van Dijk.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):
Wat een collegialiteit!

De voorzitter:
Ja, dat gaat heel goed.

De heer Schonis (D66):
Precies. Nogmaals: wel steun voor de brief, geen steun voor het debat.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):
Steun voor het verzoek, voorzitter.

De voorzitter:
Geen meerderheid.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):
Geen meerderheid, maar zeker 30 leden. Volgens mij zal het AO de diepte in gaan over de Stint en alle discussie die daarover is, maar het plenaire debat gaat er wat mij betreft om of de minister de Kamer …

De voorzitter:
Maar …

Mevrouw Kröger (GroenLinks):
… volledig correct heeft geïnformeerd. Ik voeg het dus graag toe aan de lijst met dertigledendebatten.

De voorzitter:
Mocht het bij een algemeen overleg zijn behandeld, dan doe ik graag een beroep op u om het alsnog van de lijst af te halen.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):
Daar kunt u op rekenen.

De voorzitter:
Dank u wel. Dan voegen we dit debat toe aan de lijst. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.