Stenogram RvW inzake verzoek Kwint (SP) om debat over het bericht ‘Wachttijden in kinderopvang lopen flink op’ d.d. 12.02.2019

Uitgelicht:

De heer Kwint heeft geen steun gekregen voor zijn verzoek. Er is wel om een brief van het kabinet gevraagd.


Tweede Kamer, 52e vergadering, dinsdag 12 februari 2019

Regeling van Werkzaamheden

De voorzitter:
De heer Kwint namens de SP.

De heer Kwint (SP):
Dank, voorzitter. De wachttijden in de kinderopvang lopen ondertussen op tot meer dan een jaar. Dat zorgt voor nogal wat problemen bij ouders thuis, zoals de ouders hier in de zaal zich waarschijnlijk wel kunnen voorstellen. Het personeelstekort neemt alleen maar toe en ik ben eigenlijk ontzettend benieuwd wat het kabinet van plan is om te doen aan dit tekort aan personeel in de kinderopvang. Daarom zou ik graag een brief willen over hoe ze dat tekort gaan terugbrengen, voorafgaand aan een debat.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):
Alle steun, voorzitter. We weten hoe belangrijk die eerste jaren zijn voor de ontwikkeling van een kind en het kabinet heeft de verantwoordelijkheid om goed voor de kinderopvang te zorgen. Steun voor het debat.

De heer Raemakers (D66):
Voorzitter. We hebben pas een AO en een VAO gehad en volgens mij moeten we gewoon snel weer een AO plannen. Geen steun voor dit debatverzoek.

Mevrouw Ploumen (PvdA):
Steun voor het verzoek, voorzitter.

De heer Peters (CDA):
Geen steun, voorzitter.

Mevrouw Nijkerken-de Haan (VVD):
Geen steun.

De heer Edgar Mulder (PVV):
Geen steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):
Geen steun.

De voorzitter:
Meneer Kwint.

De heer Kwint (SP):
Ja, dat is vervelend, vooral voor de ouders die het betreft. Maar ik kan ook tellen en tegen de tijd dat er een dertigledendebat wordt gehouden, zijn die kinderen volwassen, dus dat heeft niet zo heel veel zin.

(Hilariteit)

De voorzitter:
Ik denk dat u gelijk heeft. Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.