SZW | Persuitnodiging: Commissie kinderopvang en vaccinatie presenteert conclusies

De onafhankelijke adviescommissie kinderopvang en vaccinatie overhandigt op maandag 1 juli haar rapport aan staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en aan staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

De onafhankelijke ‘Commissie kinderopvang en vaccinatie’ is op 19 december 2018 door staatssecretaris Van Ark (SZW), mede namens staatssecretaris Blokhuis (VWS), ingesteld. De commissie heeft onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingsrichtingen die bijdragen aan het afnemen van de zorgen bij ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de dalende vaccinatiegraad en die praktisch werkbaar zijn voor een kindercentrum en een voorziening voor gastouderopvang.

Datum en tijdstip: maandag 1 juli 2019, 11.00 uur
Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

Programma (indicatief):
11.00 Toelichting op het rapport door commissievoorzitter Roos Vermeij
11.15 Overhandiging van het rapport aan staatssecretarissen Van Ark en Blokhuis
11.20 Reactie van staatssecretaris Van Ark
11.25 Reactie van staatssecretaris Blokhuis
11.30 Afsluiting presentatie
11.35 Gelegenheid voor 1 op 1 interviews
12.00 Einde

De presentatie wordt ook via een livestream op de website www.nieuwspoort.nluitgezonden.

Aanmelden
Indien u bij de presentatie aanwezig wilt zijn en/of gebruik wilt maken van een 1 op 1 interview met de voorzitter van de commissie dan kunt u zich vooraf aanmelden bij Fabian Paardekooper (Fabian@communicatie-advies.com, 06-54383266).

Contactpersonen
Voor interviewverzoeken voor de adviescommissie kinderopvang en vaccinatie of vragen over de presentatie kunt u zich wenden tot de woordvoerder van de commissie: Fabian Paardekooper, fabian@communicatie-advies.com, 06-54383266.

Lees ook: http://www.nieuwsszw.nl/persuitnodigig-commissie-kinderopvang-en-vaccinatie-presenteert-conclusies/