SZW | Rapporten met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit kinderopvangorganisaties en buitenschoolse en gastouderopvang

Uitgelicht:

De rapporten met modelformulieren zijn als bijlagen toegevoegd.


Op deze pagina vindt u de rapporten met modelformulieren voor de beoordeling van de kwaliteit van kinderopvangorganisaties, kinderdagverblijven en voorzieningen voor gastouderopvang in 2019. De modelformulieren geven een overzicht van de eisen aan de hand waarvan wordt getoetst.

Gestructureerde informatie over kwaliteit opvang
De modelformulieren dienen om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek. En om de bevindingen bij de inspecties ondeling te kunnen vergelijken.

Oudere versies modelrapporten
Zoekt u oudere versies (vanaf 2015) van de modelrapporten? Deze zijn te vinden op de website van GGD/GHOR.

Wetgeving beoordelen kwaliteit kinderopvang gewijzigd
Organisaties die kinderen opvangen moeten aan eisen voldoen. Per 1 januari 2018 is de wetgeving die dit regelt, gewijzigd.

———-

– Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit dagopvang (versie 1 juli 2019)

– Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit buitenschoolse opvang (versie 1 juli 2019)

– Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit gastouder (versie 1 juli 2019)

– Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit gastouderbureau (versie 1 juli 2019)