SZW | Staatssecretaris van Ark bezoekt Pedagogisch Professional van het Jaar

Bron:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


In april werd Carola Winter uitgeroepen tot Pedagogisch Professional van het jaar 2019. Als prijs won ze onder meer een ontmoeting met de staatssecretaris Tamara van Ark (SZW). Afgelopen dinsdag zocht van Ark Carola op bij haar werklocatie; de groene kinderopvang Wiedewei in Barendrecht.

Carola Winter is pedagogisch medewerker bij BSO Wiedewei in Barendrecht (Kibeo). Daarnaast is ze ook groenspecialist in de kinderopvang. Tijdens het bezoek leidde Carola staatssecretaris van Ark rond door de groene buitenruimtes, waarbij zij uitgebreid vertelde over groene kinderopvang en de passie voor haar vak als groenspecialist. Zo wil zij kinderen graag in contact brengen met de natuur en legde zij aan de staatssecretaris het belang van spelen met natuurlijke materialen uit, om de creativiteit en ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Basisscholen
Carola heeft contact met drie basisscholen in Barendrecht, die het concept van de groene buitenruimtes van kinderopvang Wiedewei willen overnemen. Volgens Van Ark laten dit soort voorbeelden zien dat kinderopvang een vak is dat serieus genomen wordt.

Wet IKK
Elly Brand, directeur bestuurder van Kibeo gaf aan dat het juist om die reden goed is dat de Wet IKK gekomen is, omdat deze het vakmanschap van de pedagogisch medewerker erkent. De genomen maatregelen om de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren, kosten geld. Tijdens een debat over kinderopvang in de Tweede Kamer wil de staatssecretaris die boodschap graag overbrengen. Ook wil zij hierin het belang benadrukken van een goed pedagogisch klimaat in de kinderopvang, dat door de maatregelen wordt bevorderd.

Geslaagd bezoek
Van Ark kijkt terug op een geslaagd bezoek aan Carola en de Wiedewei: “Als ik nu kinderen had in de crècheleeftijd dan wist ik het wel, dan gingen ze naar een groene opvang zoals Wiedewei!”