SZW | Uitstel reactie op toezegging over kinderopvang

Uitgelicht

‘Ik streef ernaar u medio december hierover een brief te sturen. In dezelfde brief zal ik u, zoals eerder toegezegd, ook informeren over de ontwikkelingen in de uurprijzen. Ik heb u hierover in juni geïnformeerd en zal u in december op basis van de meest recente cijfers nogmaals informeren.’


Tijdens het AO Kinderopvang van 20 juni heb ik aan de leden dhr. Van Dijk (PvdA) en mevr. De Pater-Postma (CDA) van uw Kamer toegezegd de beschikbare informatie voor ouders over private equity ondernemingen in kaart te zullen brengen en uw Kamer hierover te informeren. Hierbij meld ik u dat ik aan deze toezegging niet binnen de afgesproken termijn, namelijk voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kan voldoen. Reden hiervoor is dat ik momenteel aanvullend onderzoek laat uitvoeren naar onder andere de informatiebehoefte van ouders waar het gaat om de organisatievorm van de kinderopvangorganisatie. Ik neem deze resultaten graag mee in mijn toezegging aan uw Kamer. De resultaten van het onderzoek verwacht ik begin december.

Ik streef ernaar u medio december hierover een brief te sturen. In dezelfde brief zal ik u, zoals eerder toegezegd, ook informeren over de ontwikkelingen in de uurprijzen. Ik heb u hierover in juni geïnformeerd en zal u in december op basis van de meest recente cijfers nogmaals informeren.