TK | Besluitenlijst procedurevergadering cie. I&W d.d. 02.10.2019

O.a.:

17. Agendapunt: Stand van zaken omtrent de nieuwe Stint
Zaak: Brief regering – minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga – 12 september 2019
Stand van zaken omtrent de toelating van een nieuwe Stint tot de weg –
29398-754
Besluit: Agenderen voor het nog in te plannen plenaire debat over informatie over de
Stint die niet naar de Kamer is gestuurd.

18. Agendapunt: Reactie op verzoek Van Aalst over het bericht ‘Minister wist dat stint
nooit weg op mocht, fouten bij keuring verzwegen’
Zaak: Brief regering – minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga – 25 september 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van Aalst, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 25 september 2019, over het bericht ‘Minister wist dat
stint nooit weg op mocht, fouten bij keuring verzwegen’ – 29398-756
Besluit: Agenderen voor het nog in te plannen plenaire debat over informatie over de
Stint die niet naar de Kamer is gestuurd.

47. Agendapunt: Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om de commissiestaf te verzoeken
een politiek neutraal feitenrelaas op te stellen over de manier waarop
de Kamer is geïnformeerd over de Stint
Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering – Tweede Kamerlid, R.R. van Aalst (PVV)
– 27 september 2019
Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om de commissiestaf te verzoeken een
politiek neutraal feitenrelaas op te stellen over de manier waarop de Kamer is
geïnformeerd over de Stint – 2019Z18216
Besluit: Conform voorstel. De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden Van Aalst (PVV),
Remco Dijkstra (VVD) en Laçin (SP).

52. Agendapunt: Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om van de minister de
kennisgeving te ontvangen die aan de Stintfabrikant is gestuurd op het
moment dat het besluit om de Stint toe te laten tot de openbare weg
werd ingetrokken
Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering – Tweede Kamerlid, S.C. Kröger
(GroenLinks) – 1 oktober 2019
Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om van de minister de kennisgeving te
ontvangen die aan de Stintfabrikant is gestuurd op het moment dat het besluit
om de Stint toe te laten tot de openbare weg werd ingetrokken – 2019Z18521