TK | Conceptverslag AO Stopzetten kinderopvangtoeslag cie. Fin d.d. 04.07.2019

Uitgelicht:

–  selectie toezeggingen

De heer Omtzigt (CDA) heeft een VAO aangevraagd. Dit VAO heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden. Het stenogram hiervan en de uitslag van de stemmingen over de ingediende moties heeft u reeds ontvangen.


De vaste commissie voor Financiën heeft op 4 juli 2019 overleg gevoerd met de heer Snel, staatssecretaris van Financiën, over: stopzetten kinderopvangtoeslag

———-

Selectie toezeggingen

De voorzitter:
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit AO. Ik heb een aantal toezeggingen. U kent mijn appreciatie van deze procedure. Niet alles wat de staatssecretaris een toezegging noemt, is volgens onze definitie een toezegging.
• De staatssecretaris zegt aan het lid Omtzigt toe dat hij de Kamer voor het eind van het jaar zal informeren over hoe de Belastingdienst de richtlijnen van de Raad van Europa over klokkenluiders heeft geïmplementeerd.
• De staatssecretaris zegt aan de commissie toe dat hij de Kamer uiterlijk 1 oktober nog eens zal informeren over de stand van zaken omtrent de schadevergoeding voor de betrokken ouders.
• De staatssecretaris zegt het lid Omtzigt toe dat hij de Kamer zal informeren over het mogelijke verschil tussen het aantal stukken waar de landsadvocaat over beschikte en het aantal stukken dat deel uitmaakte van de WOB-procedure in juni 2018.

Dit debat wordt vervolgd met een zogeheten VAO. Een VAO — zeg ik voor de mensen op de tribune, die dat ongetwijfeld weten, maar het kan zijn dat dat niet voor iedereen het geval is — betekent dat dit debat wordt voortgezet in de grote zaal. De leden kunnen dan moties indienen waarin ze de staatssecretaris oproepen iets te doen of iets te laten. Dat zal volgens het huidige tijdsschema om 22.20 uur plaatsvinden. O, ik hoor dat het 22.00 uur wordt; het wordt steeds vroeger.