TK | Gewijzigd amendement van het lid Van Meenen over kinderopvang bij nieuwe basisscholen

Uitgelicht:

Dit amendement vervangt het eerder ingediende amendement met nummer 35050-39. In de toelichting is de volgende zin weggelaten: ‘Bij het stichten van een nieuwe basisschool wordt hiermee intensieve samenwerking met kinderopvang een aanvullende voorwaarde.’

De Tweede Kamer stemt vanmiddag over dit amendement.


35050-44 t.v.v. 39
Gewijzigd amendement van het lid Van Meenen over kinderopvang bij nieuwe basisscholen

Toelichting
Dit amendement regelt dat nieuwe scholen binnen het basisonderwijs moeten aangeven op welke manier ze verwachten te gaan samenwerken met de kinderopvang.