TK | Gewijzigd amendement Van Meenen (D66) over kinderopvang bij nieuwe basisscholen

Uitgelicht:

De inhoud van het amendement en de tekst van de toelichting is als volgt gewijzigd:

Oude tekst:
Dit amendement regelt dat nieuwe scholen binnen het basisonderwijs zich moeten verbinden met ten minste een aanbieder van kinderopvang.

Nieuwe tekst:
Dit amendement regelt dat nieuwe scholen binnen het basisonderwijs moeten aangeven op welke manier ze verwachten te gaan samenwerken met de kinderopvang.


35050 Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

———-

35050-39 t.v.v. 25
Gewijzigd amendement van het lid Van Meenen over kinderopvang bij nieuwe basisscholen

Toelichting
Dit amendement regelt dat nieuwe scholen binnen het basisonderwijs moeten aangeven op welke manier ze verwachten te gaan samenwerken met de kinderopvang.
Bij het stichten van een nieuwe basisschool wordt hiermee intensieve samenwerking met kinderopvang een aanvullende voorwaarde.