TK | Kamervragen Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht ‘marktgerichte kinderopvang is schadelijk voor jonge kinderen’

Type kamervragen


1. Kent u het bericht ‘Marktgerichte kinderopvang is schadelijk voor jonge kinderen’? 1)

2. Herkent u het beeld dat de onderzoekers schetsen dat er veel onrust onder kinderen kan ontstaan, en dan met name bij baby’s, vanwege het wisselende aantal kinderen per groep en te grote groepen?

3. Wat is volgens de wetenschap de beste groepssamenstelling voor kinderen van nul tot vier jaar? Bent u bereid om hiernaar en naar stress bij kinderen door wisselingen op een groep een nieuw onderzoek te starten?

4. Klopt het dat uit GGD-controles blijkt dat de kwaliteit bij 34 procent van de instellingen matig is en bij 10 procent onvoldoende is, vooral op het gebied van pedagogisch klimaat, veiligheid en hygiëne? Kunt u een overzicht geven van deze grote kwaliteitsverschillen tussen en binnen kinderopvangvoorzieningen? Kunt u inzichtelijk maken hoeveel van deze kinderopvangvoorzieningen onderdeel zijn van een marktgestuurde kinderopvangorganisatie?

5. Klopt het dat bij de Kwaliteitsmonitor in 2018 slechts 30 kinderdagverblijven meededen en bovendien 69 procent van de kinderdagverblijven deelname weigerde? Zo ja, bent u dan ook van mening dat het redelijke positieve beeld dat uit dat onderzoek naar voren kwam op weinig bewijs kan staven? Op wat voor manier kunnen er bij de volgende monitor meer kinderdagverblijven deelnemen? Ziet u hierin een rol voor uzelf als verantwoordelijke bewindspersoon voor het kinderopvangbestel?

6. Bent u het eens met de conclusie van de onderzoekers dat “Kinderen vanaf drie maanden niet op een kinderopvang die is gebaseerd op marktwerking horen, maar in publieke voorzieningen waarin niet ‘opvang’ maar opvoeding centraal staat”? Zo nee, waarom niet?

1) Volkskrant, 9 december 2019, https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/marktgerichte-kinderopvang-isschadelijk-voor-jonge-kinderen~bc1461f5/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F