TK | Kamervragen Nijkerken-de Haan (VVD) over het bericht ‘Diploma honderden medewerkers kinderopvang ongeldig door nieuwe cao’

1. Bent u bekend met het bericht ‘Diploma honderden medewerkers kinderopvang ongeldig door nieuwe cao’? 1)

2. Kunt u toelichten hoe de lijst met diploma’s die toegang geven tot een baan in de kinderopvangsector is samengesteld? Klopt het dat deze lijst een resultaat is van overleg aan de cao-tafel?

3. Is er voor het opstellen van de lijst met opleidingen die toegang geven tot een baan in de kinderopvang overleg geweest tussen de cao-partijen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de vastgestelde lijst in overeenstemming is met de eisen die gesteld zijn in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het eens met de stelling dat een te strenge uitleg van de kwaliteitseisen in relatie tot het erkennen van diploma’s die toegang geven tot een baan in de kinderopvang contraproductief kan uitwerken, aangezien er sprake is van een groot personeelstekort in de kinderopvang? Welke rol ziet u voor uzelf om een te strenge uitleg te voorkomen?

5. Herinnert u zich eerdere oproepen over de personeelskrapte in de kinderopvang in reactie waarop u heeft aangegeven met de sector in gesprek te gaan over de personeelstekorten? 2) 3)

6. Bent u bereid om in dit gesprek ook de vastgestelde lijst van opleidingen die toegang geven tot een baan in de kinderopvang te agenderen?

1) https://www.nu.nl/economie/5996227/diploma-honderden-medewerkers-kinderopvang-ongeldig-door-nieuwecao.html
2) Kamerstuk 31 322, nr. 362
3) Kamerstuk 31 322, nr. 399