TK | Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Laaggeletterheid

Uitgelicht:

De aangenomen motie is toegevoegd als bijlage.


Tweede Kamer, 102e vergadering, donderdag 4 juli 2019

28. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

28 760, nr. 94 (gewijzigd, was nr. 86 en nader gewijzigd)
-de nader gewijzigde motie-Westerveld c.s. over voorschoolse educatie bij een startleeftijd van 2 jaar
AANGENOMEN