TK | Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

Uitgelicht:

De aangenomen motie is toegevoegd als bijlage.


Tweede Kamer, dinsdag 10 september 2019

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

31 322, nr. 400
-de motie-Van Meenen/De Pater-Postma over een arbeidsmarktvisie voor de kinderopvang
AANGENOMEN

31 322, nr. 401 (ingetrokken)
-de motie-Westerveld over samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
INGETROKKEN

31 322, nr. 402
-de motie-Westerveld over de kosten van bureaucratie en ondersteuning in de kinderopvang
VERWORPEN

31 322, nr. 403
-de motie-Kwint over een actieplan om het personeelstekort in de kinderopvang terug te dringen
VERWORPEN