TK | Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

Uitgelicht:

’28 760, nr. 86 (gewijzigd en aangehouden)
-de gewijzigde motie-Westerveld c.s. over voorschoolse educatie bij een startleeftijd van 2 jaar
AANGEHOUDEN’

De aangenomen moties zijn toegevoegd als bijlagen.


Tweede Kamer, dinsdag 2 juli 2019

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

28 760, nr. 85
-de motie-Westerveld over een heldere toelichting bij ieder wetsvoorstel
AANGENOMEN

28 760, nr. 86 (gewijzigd en aangehouden)
-de gewijzigde motie-Westerveld c.s. over voorschoolse educatie bij een startleeftijd van 2 jaar
AANGEHOUDEN

28 760, nr. 87 (gewijzigd)
-de gewijzigde motie-Wiersma c.s. over actieve hulp door gemeenten bij laaggeletterdheid
AANGENOMEN

28 760, nr. 88
-de motie-Wiersma/Kuik over specifieke aandacht voor het ondersteunen van het mkb
AANGENOMEN

28 760, nr. 89
-de motie-Kuik/Wiersma over doelstellingen om laaggeletterdheid in specifieke sectoren terug te dringen
AANGENOMEN

28 760, nr. 90
-de motie-Kuik over een gratis app om leesplezier te bevorderen
VERWORPEN

28 760, nr. 91
-de motie-Beertema over een meerjarig herstelplan voor het lees- en schrijfonderwijs
VERWORPEN

28 760, nr. 92
-de motie-Beertema over de regie bij de overheid voor bestrijding van laaggeletterdheid
VERWORPEN

28 760, nr. 93
-de motie-Van den Hul c.s. over het informeel en formeel educatie-aanbod voor laaggeletterden
AANGENOMEN