TK | Stenogram VAO Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs (AO d.d. 19/06) d.d. 05.09.2019

Uitgelicht:

– selectie aansluiting toezichtskader op integrale kindcentra

Relevante ingediende motie:
-35000-VII-225-Motie van het lid Van Meenen om met een voorstel te komen om het toezichtskader beter te laten aansluiten op integrale kindcentra door bijvoorbeeld de GGD en de onderwijsinspectie samen te laten werken. AANGEHOUDEN


Tweede Kamer, 105e vergadering, donderdag 5 september 2019

Aan de orde is het VAO Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs

———-

Selectie aansluiting toezichtskader op integrale kindcentra

De heer Van Meenen (D66):
Ja, voorzitter. Zeker. Die gaat over de IKC’s.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het huidige toezichtskader niet goed past bij integrale kindcentra, waar juist onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken;

constaterende dat de GGD toezicht houdt op de kinderopvang en de onderwijsinspectie op scholen;

verzoekt de regering met een voorstel te komen om het toezichtskader beter te laten aansluiten op integrale kindcentra door bijvoorbeeld de GGD en de onderwijsinspectie samen te laten werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Van Meenen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 225 (35000-VIII).

(…)

Minister Slob:
Ik vraag de heer Van Meenen om de motie op stuk nr. 225 over de integrale kindcentra aan te houden, omdat wij vrij snel met een evaluatie gaan komen. Dat is, denk ik, het juiste moment om met elkaar te bezien waar de knelpunten zitten en om de discussie verder te voeren. Met uw nieuwe portefeuille erbij denk ik dat u vol aan de bak kunt.

De heer Van Meenen (D66):
Zeker. Dank u wel. Ik zal de motie aanhouden, voorzitter.

De voorzitter:
Op verzoek van de heer Van Meenen stel ik voor zijn motie (35000-VIII, nr. 225) aan te houden.