Tussenbericht rapportage modificatie Stint en proces-verbaal kinderdagverblijf

Uitgelicht:

Het AO Stint vindt vanavond van 18.00-22.00 uur plaats.


Bij de beantwoording van de vragen van uw Kamer op 18 oktober 2018 heb ik aangegeven (antwoord op vraag 29) dat er nog een aantal technische onderzoeken loopt. Ik heb toegezegd u, zodra er hier meer informatie over is, te informeren. Op 30 oktober heb ik van de ILT het “Tussenbericht rapportage modificatie Stint” ontvangen. Dit bericht treft u hierbij aan. Daarbij wil ik opmerken dat de fabrikant vandaag nogmaals verzocht is om de informatie met betrekking tot de verschillende modellen en modificaties door te geven aan de ILT. Zo kan de ILT het overzicht compleet maken.

Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik om u te melden dat bij de beantwoording van de Kamervragen op 18 oktober 2018 abusievelijk de ILT is weggelaten als betrokken partij bij het onderzoek naar de aard en omstandigheden van het ongeval in Oss. Bij deze herstel ik deze omissie.

In het onderzoeksverslag van de ILT is verwezen naar een melding van een medewerkster bij een kinderdagverblijf over een Stint die niet wil stoppen. Hier is een proces-verbaal voor opgemaakt. Deze meldster heeft op 30 september aan de ILT aangegeven dat zij de oorspronkelijke melding wilde intrekken. De ILT heeft haar hiervoor verwezen naar de politie.

In aanloop naar de rechtszaak en later is verwarring ontstaan over het bestaan van een aanvullende schriftelijke verklaring bij de politie van de medewerkster van het kinderdagverblijf. Op 27 oktober heb ik antwoord gekregen van het kinderdagverblijf op mijn wens om het oorspronkelijke proces-verbaal aan de Kamer te mogen verstrekken. Het kinderdagverblijf stelde als voorwaarde dat dan een volledig verslag van alle contacten met de politie werd verstuurd inclusief het contact met de politie op 1 oktober. Dit aanvullend contact is voor mij aanleiding geweest om nogmaals navraag te doen bij de politie. Vandaag is mij duidelijk geworden dat er een nieuw proces-verbaal, op 3 oktober 2018, is opgesteld over

een aanvullende melding van de meldster en haar leidinggevende. Dit heb ik vandaag ontvangen. Bijgevoegd vindt u de twee proces-verbalen en een aanvullende bijlage. Ook nu ik het nieuwe proces-verbaal ken, blijven voor mij de twijfels rondom de veiligheid van de Stint overeind.