Marion Duisterhof – januari 2018

Hierbij wil ik alle ondernemers (afkomstig uit het hele land) bedanken, die de moeite hebben genomen om onze bijeenkomst te bezoeken in Apeldoorn op 29 november 2017.

De bijeenkomst heeft bijgedragen aan een beter inzicht op de mankementen en soms onhaalbaarheid van de IKK.

De belangrijkste struikelblokken even op een rij:

  • De 3-uursregeling
  • BKR
  • HBO coach
  • Vaste gezichten criterium
  • De werkdruk met name voor de kleinere ondernemers

Tijdens deze bijeenkomst hebben de meeste van u ook een handtekening gezet onder een petitie, waarbij wij de minister aandacht vroegen voor onze zorgen van de Wet IKK.

Na een telefoontje met een medewerker van de overheid, bleek dat de minister niet bereid was onze zorgen te delen! De heer Van Meenen liet ons weten dat het Ministerie van Sociale zaken niet bereid was de handtekeningen in ontvangst te nemen. Sterker nog: ik kreeg een telefoontje van De huidige Branchevereniging die mij vertelde dat ik het daardoor “alleen maar erger maakte” en “ik er juist het omgekeerde mee zou bereiken”. Wat bleek: het Ministerie van Sociale zaken had contact opgenomen met de Branchevereniging.

Ik dacht dat een Branchevereniging er juist was om de ondernemer te ondersteunen!

Dit telefoontje heeft mijn vechtlust alleen nog maar verstrekt. Ik ben mij ervan bewust geworden dat de belangen van onze huidige Branchevereniging niet dezelfde zijn als die van de ECHTE ondernemer in de kinderopvang.

Ik heb goed nieuws voor u! Ik kan u alvast laten weten dat er achter de schermen druk gewerkt wordt aan een vereniging genaamd NPK (Nationaal Platvorm Kinderopvang) voor de echte ondernemer in de kinderopvang. Een organisatie met echte ondernemers in het bestuur met een jarenlange ervaring (en geen mensen in loondienst van een KDV of bestuurders met geen enkele affiniteit met kinderopvang), die gaan opkomen voor uw belangen.

Een vereniging die geen handtekening zet onder een wet die op sommige punten juist een kwaliteitsvermindering inhoudt of met een regelgeving die niet haalbaar is. Een platform die eerst berekeningen (laat) maken, voordat ze besluiten in te stemmen met een nieuwe BKR!

Dit platform is er voor de kwaliteit in de kinderopvang, maar wel kwaliteit die haalbaar is in de praktijk.

In grote lijnen zal dit platform aandacht hebben voor de volgende grote centrale thema’s:

  • Financiering (DUO, VVE)
  • Kwaliteit (BKR, IKK)
  • CAO
  • De markt (vrije markt borgen, oneigenlijke concurrentie bestrijden)
  • Informatie voorziening naar leden (website, nieuwsbrieven)

In mijn volgende blog zal ik u daarover meer kunnen vertellen. Houdt u dus Kinderopvangtotaal goed in de gaten!