Vastgestelde adviezen week 2

Uitgelicht:

Als de Afdeling advisering een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar.

O.a.:
– Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met het invoeren van een regeling voor zij-instromers in de voorschoolse educatie.


Vastgestelde adviezen week 2

Sectie I

Algemene Zaken
Geen vastgestelde adviezen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ontwerpbesluit houdende wijzigingen van ondergeschikte aard in enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het openbaar bestuur (Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met het invoeren van een regeling voor zij-instromers in de voorschoolse educatie.

Sectie II

Buitenlandse Zaken
Geen vastgestelde adviezen.

Justitie en Veiligheid
Twee ontwerpbesluiten houdende het verlenen van het Nederlanderschap.

Defensie
Geen vastgestelde adviezen.

Sectie III

Financiën
Ontwerpbesluit houdende regels over de directies Financieel Economische Zaken van de ministeries (Besluit FEZ van het Rijk).

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Geen vastgestelde adviezen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Geen vastgestelde adviezen.

Sectie IV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Geen vastgestelde adviezen.

Infrastructuur en Waterstaat
Geen vastgestelde adviezen.

Economische Zaken en Klimaat
Geen vastgestelde adviezen.