Vermindering btw-afdracht mogelijk

Uitgelicht:

De infokaart btw-afdracht vindt u in de bijlage.


Kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen die veel samenwerken lopen soms aan tegen het betalen van de btw. Zowel kinderopvangorganisaties als onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van btw-afdracht. Dit geldt echter niet als zij samenwerken. De btw-afdracht van 21 procent werkt kostenverhogend en zorgt voor extra administratieve belasting. Dit is helaas niet structureel op te lossen omdat hier Europese regels aan ten grondslag liggen. Wel kan de btw-afdracht verminderd of voorkomen worden. Bekijk nu de infokaart voor meer informatie.

Btw afdragen bij samenwerking
Wanneer kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen samenwerken geldt moeten zij btw afdragen over hun gezamenlijke prestaties. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de ene organisatie personeel inhuurt bij de andere organisatie.

Btw-afdracht verminderen of voorkomen
Er zijn mogelijkheden om de btw-afdracht te verminderen of te voorkomen. Het blijkt echter dat niet alle samenwerkende organisaties op de hoogte zijn van deze mogelijkheden. Om die reden hebben het ministerie van OCW, het ministerie van SZW, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst samengewerkt met verschillende brancheverenigingen en betrokkenen om een infokaart/handreiking te maken waarin deze mogelijkheden zijn beschreven.