Vervolg gesprek met betrekking tot de (gevolgen) van de schorsing van de Stint

Uitnodiging namens de directeur Kinderopvang drs. M.C. (Maaike) van Tuyll van Serooskerken-van Grieken en de directeur Wegen en Verkeersveiligheid/Plv DG Mobiliteit drs. R.W.C. (Ruth) Clabbers, voor een gesprek met betrekking tot de (gevolgen) van de schorsing van de Stint.

Doel van dit gesprek is om te verkennen wat de impact van de schorsing voor de achterban van de branches in de kinderopvang is, welke oplossingen op dit moment voorhanden zijn en of er ondersteuning gewenst is en zo ja in welke vorm.


Vorige week hebben wij (bestuursleden van de BVOK: Arco Koot en Marion Duisterhof) op uitnodiging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de de directeur Kinderopvang, het overleg bijgewoond naar aanleiding van de schorsing van de Stint. De gemaakte afspraken kunnen jullie vinden op onze website onder het kopje “Voor leden”/Informatie over Stint.

Op maandag 17 december a.s. zullen wij opnieuw met elkaar om de tafel zitten om de nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Wij hopen van harte dat het onderzoek van TNO op die datum is afgerond.

Zowel op de website van BVOK als op onze Facebook pagina houden wij u op de hoogte.