Verwachte publicatie: Kijk op kinderopvang

Uitgelicht:

Op 28 augustus 2018 publiceert het Sociaal en Cultureel Planbureau het onderzoek ‘Kijk op kinderopvang’.

Kijk op kinderopvang
Hoe ouders denken over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang

Auteur(s )Anne Roeters , Freek Bucx
Publicatiedatum 28 augustus 2018
Aantal pagina’s 160
ISBN/ISSN/anders 978 90 377 0876 9
Reeks Publicatie
Volgnummer 2018-21
Uitgever SCP

Het onderzoek “Kijk op kinderopvang” brengt in kaart hoe ouders van nu over de kinderopvang denken, wat hun ervaringen zijn en welke keuzes zij maken. Hoe denken zij over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang? En hoe hangen hun denkbeelden en ervaringen samen met de manier waarop zij arbeid en zorg combineren? Het rapport baseert zich op informatie over recente ontwikkelingen in de kinderopvang en een vragenlijstonderzoek onder ruim 1.800 ouders van baby’s en kleuters.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dit onderzoek verricht op verzoek van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW. Het dataverzameling is gefinancierd door de directie kinderopvang.