Besluitenlijst e-mailprocedure 26 juni 2018 (Verzoek Stichting Koningskinderen tot aanbieding petitie “Kom op voor kinderopvang”)

Uitgelicht

Besluit: Het verzoek van de organisatie Koningskinderen is aangenomen. De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Dit betekent dat het verzoek tot petitieaanbieding wordt gehonoreerd. De petitieaanbieding zal plaatsvinden op 3 juli 2018, 13.30-13.45 uur.

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 26 juni 2018

Agendapunt: Verzoek namens Stichting Koningskinderen tot aanbieding petitie “Kom op voor kinderopvang”

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie – Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. – 21 juni 2018
Verzoek namens Stichting Koningskinderen tot aanbieding petitie “Kom op voor kinderopvang” – 2018Z12121

Besluit: Het verzoek van de organisatie Koningskinderen is aangenomen
Noot: • De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Dit betekent dat het verzoek tot petitieaanbieding wordt gehonoreerd. De petitieaanbieding zal plaatsvinden op 3 juli 2018, 13.30-13.45 uur.

Besluit: Het verzoek van de organisatie Koningskinderen is aangenomen. De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Dit betekent dat het verzoek tot petitieaanbieding wordt gehonoreerd. De petitieaanbieding zal plaatsvinden op 3 juli 2018, 13.30-13.45 uur.

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 26 juni 2018

Agendapunt: Verzoek namens Stichting Koningskinderen tot aanbieding petitie “Kom op voor kinderopvang”

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie – Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. – 21 juni 2018
Verzoek namens Stichting Koningskinderen tot aanbieding petitie “Kom op voor kinderopvang” – 2018Z12121

Besluit: Het verzoek van de organisatie Koningskinderen is aangenomen
Noot: • De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Dit betekent dat het verzoek tot petitieaanbieding wordt gehonoreerd. De petitieaanbieding zal plaatsvinden op 3 juli 2018, 13.30-13.45 uur.