VNG-inbreng AO Kinderopvang 13 december

Uitgelicht:

De position paper van de VNG, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad en Sociaal Werk Nederland is als bijlage toegevoegd.

Het AO Kinderopvang vindt plaats op donderdag 13 december van 10.00 tot 13.00 uur.


Voor het AO Kinderopvang vragen wij samen met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad en Sociaal Werk Nederland aandacht voor enkele onderwerpen uit de eerder opgestelde ‘Taskforce Kinderopvang’, die als doel heeft de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te stimuleren.

Aanleiding
In juli 2018 heeft het kabinet gereageerd op het advies van de Taskforce. Wij hebben aangestuurd op een rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie SZW omdat wij het op een aantal essentiële punten niet eens zijn met de kabinetsreactie en we vinden dat het advies van de Taskforce uitgebreide aandacht verdient. Dit heeft de Commissie voor SZW ter harte genomen en op 22 november vond dit overleg plaats. Voorafgaand aan het rondetafelgesprek schreven we samen met de PO-raad, SWN en BMK een position paper.

Bij het rondetafelgesprek was wethouder Moorman (gemeente Amsterdam) aanwezig als vertegenwoordiger van de Nederlandse gemeenten.

Inbreng Algemeen Overleg
Het eerder opgestelde position paper voor het rondetafelgesprek geldt als onze inbreng voor het aanstaande AO op 13 december in de Tweede Kamer.

We vragen in het postion paper onder meer aandacht voor actie van het kabinet op de volgende punten:
– Laat samen met betrokken partijen aanvullend onderzoek doen naar de opbrengsten op de langere termijn van de samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs en jeugdhulp.
– Geef gemeenten de mogelijkheid om te ontschotten/bundelen (of onderzoek op zijn minst de mogelijkheden).
– Ontwikkel alternatieve benaderingen voor gezamenlijke huisvesting.